Jeden rok v Třeboni - říjen

- Ing. Petr Svatek


Září nám uplynulo jako voda a měsíc říjen je již ve znamení podzimních výlovů, které jsou v plném proudu. U těchto rybářských žní tak naši studenti oboru Rybář 41-53-H/01 nemohli chybět. Podzim je navíc období výlovů tzv. hlavních rybníků. Tyto rybníky patří k těm největším a jsou určeny pro tzv. tržní ryby. Například kapr tržní nebo výběrový již slouží k dalšímu zpracování nebo vývozu do okolních států. Samozřejmě nesmíme také zapomenout na naše tradice, které vrcholí právě vánočním prodejem kaprů. Mnozí kapři z podzimních výlovů jsou tak sádkováni například na Třeboňských sádkách, čímž jejich maso ještě získává na kvalitě a čekají zde na již zmiňované vánoce.V dnešní době přichází výlovy hlavních rybníků pozorovat celé rodiny, ale málokdo tuší, co vlastně takový podzimní výlov rybníka obnáší. Zřejmě největší událostí tohoto typu je výlov rybníka Rožmberk, jež probíhal od 12. do 15. října, a který je největším rybníkem na celém světě. Tento rybník postavil v letech 1584 - 1590 náš nejznámější rybníkář a regent všech rožmberských panství Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535 - 1604).V dnešní době je katastrální plocha Rožmberka zhruba 647 ha a vodní plocha činí 489 ha. Ovšem v dobách Jakuba Krčína vodní plocha atakovala hranici 1000 ha. Délka hráze je 2430 m, šířka u paty 55 m, v koruně 13,5 m a výška činí 11,5 až 12 m, přičemž průměrná hloubka u hráze je 6,5 m. Rožmberk byl postaven na řece Lužnici a zároveň byla Krčínem vystavěna Nová řeka v délce 13,4 km, která odvádí vodu z Lužnice do Nežárky a rybník Rožmberk je tak schopen odolávat i opravdu extrémním povodňovým stavům.Tolik tedy k historii rybníka Rožmberk a nyní bychom si mohli přiblížit výlov rybníka jako takový. Jelikož žijeme v době povolení, kopií a razítek, tak je v první řadě nutné výlov nahlásit, aby ihned nedošlo k nějakému pochybení. Poté samotnému výlovu předchází tzv. strojení rybníka, kdy je voda vypouštěna a následně je připravováno vše potřebné pro samotný výlov. Vypouštění vody musí být opravdu pozvolné, aby se veškeré ryby v daném rybníce soustředily do loviště, odkud jsou následně loveny. Například rybník Rožmberk je takto vypouštěn minimálně 5 týdnů. Zde se tak velmi projevuje zkušenost a důležitost třeboňských baštýřů, kteří musejí reagovat na přízeň či nepřízeň počasí nebo množství přitékající vody.Dále na řadu přichází technické nářadí pro výlov rybníka. Asi nejdůležitější je síť, sítě se dělí na drobnou a velkou sakovinu. Do drobné sakoviny patří například: vrhací síť, čeřen, přívlač, sak, keser nebo třeboňská lžíce. Mezi hlavní (velkou) sakovinu patří sítě, které jsou zpravidla ovládány skupinou pracovníků. Sem řadíme podložní sítě, a zátahové sítě. Ty následně dále rozdělujeme dle velikosti lovených ryb. Podložní sítě jsou plůdkové, násadové, kaprové a jsou pokládány na dno loviště. Do zátahových sítí patří například Vatka, kterou se loví především plůdek, násada a malé hlavní rybníky s tržním kaprem. Na velké rybníky s tržní rybou je však používán především Nevod, který je mnohem větších rozměrů. Do Nevodu je tak možné zachytit i více jak 70 tun ryb. Z technického vybavení nesmí chybět kádě, vaničky, laminátové či plastové skluzy, hlavní a vedlejší brak nebo u větších rybníků je také nezbytnou součástí tzv. mechanický keser, který dokáže najednou vylovit až 100kg ryb. Dále to mohou být lodě, váha na ryby (mušle), auta s přepravními bednami nebo mechanický nakladač. Veškeré toto vybavení je rozmísťováno a připravováno na tzv. kádišti a vše musí být připraveno minimálně den předem.Poté, co je rybník připraven, dochází k samotnému výlovu ryb pomocí zátahové sítě (Nevodu). Zde je nutné dbát na řádné splašení ryb do loviště před samotným zátahem. U Nevodu jednu stranu od kádiště ovládá skupina tzv. hajných a na straně druhé v lovišti rybníka jsou tzv. pěšáci. Tyto dvě party řídí vedoucí lovu, který rybník musí dokonale znát. Přímo v lovišti nesmíme zapomenout na rybáře v lodích, kteří nejprve celou síť roztáhnou a poté celý zátah kontrolují, tak aby byl co možná nejefektivnější.Poté co je zátah dokončen, tak rybáři na lodích utvoří kruh a zjadří, neboli vytáhnou přebytečnou část sakoviny do lodí. Jakmile mají hotovo, dají povel hajným na kádišti „vemte nás“ a hajní lodě přitáhnou. Po přitažení se spodní žíň Nevodu ukotví ke kolíkům v lovišti tzv. puntům a přechází se k samotnému výlovu. Nejprve se pomocí saků odchytávají dravé ryby jako je candát obecný a štika obecná, kteří jsou na lovení citlivější a mohlo by dojít k jejich úhynu. Tržní kapr se poté se zbylými rybami vylovuje mechanickým keserem, kterým se ryby přemísťují na tzv. hlavní brak, kde se ryby třídí a následně již odváží. Rybník Rožmberk tak touto cestou v letošním roce vydal téměř 1 400q sladkovodních ryb a přilákal téměř 50 000 návštěvníků.

Tento měsíc však není pouze ve znamení výlovů. I obvyklý chod školy je v těchto rybářských žních zachován, přesto že desítky našich žáků se výlovů denně aktivně účastní. Velkou změnou bylo například kompletní dokončení nového domova mládeže s profesionální posilovnou.

Naše škola si též připomněla EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ a při této příležitosti vyhlásila pro naše studenty jazykovou soutěž v anglickém a německém jazyce. Přičemž první tři vítězné dvojice budou odměněny poznávacím zájezdem do Anglie nebo Německa. Tyto poznávací zájezdy budou hrazeny s finanční odměny, za Evropskou jazykovou cenu Label, kterou naše škola získala v červnu 2017 za úspěšný projekt TREASURES.Navíc od 1. října 2017 naše škola vyhlásila již 7. ročník soutěže v rybářských vědomostech pro žáky 8. a 9. v celé ČR. V této soutěži 20 nejlepších účastníků vyhrává víkend v Třeboni s návštěvou třeboňského rybníkářství a chytáním na chovném rybníce. Bližší informace je možné získat na www.ssrv.cz

I žáci třídy E.4 oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí - vodohospodář v tomto měsíci nesedí pouze ve třídách, ale v rámci týdne praktické výuky navštívili Lednicko-valtický areál a Novomlýnské nádrže. Kde mohli propojit znalosti z předmětu Vodních staveb s realitou. V neposlední řadě je však podzim nejen obdobím profesionální rybařiny, ale také sportovního rybolovu, a to především dravců. Z tohoto důvodu se žáci s kroužkem Rybářských dílen vydali na nedaleké řeky Lužnici a Nežárku, kde ulovili několik zástupců našich dravců.Nyní nám však měsíc říjen končí. Ovšem sezóna výlovů je stále v plném proudu a ve velmi brzké době bude obohacena o výtěry některých zástupců lososovitých ryb, se kterými Vás seznámíme v našem listopadovém příspěvku.

Petrův zdar!

Autor: Ing. Petr Svatek

Diskuse k článku (0 reakcí)

Přečteno: 3 961x
Průměrná známka: 1.35

Související články

Jeden rok v Třeboni - listopad

U umělého výtěru prakticky všech druhů ryb je nutné dbát na několik zásad, které se každý profesionální rybář musí naučit.