Překážky ve vodním toku u Lužce

Kategorie: Všeobecné

Upozorňujeme vodáky splouvající Vltavu od Vraňan po soutok s Labem, že v rámci revitalizace tohoto úseku Vltavy pod Vraňany došlo ke změnám v řece. Do původního koryta zasahují balvanité výhony, kamenné úkryty pro ryby a je umístěna dřevní hmota, které mohou být podle aktuálního vodního stavu pod vodou.

Upozorňujeme tedy všechny vodáky na nutnost zvýšené pozornosti a sledování řeky při jejím splouvání v celém úseku od říčního km 10,2 po 5,6 a doporučujeme předem si zjistit stav vody. Při průtocích od 80 m3.s-1 výše začínají balvany mizet těsně pod hladinou a mohou představovat riziko při splouvání řeky.

Zdroj: https://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/luzec-nad-vltavou--prekazky-ve-vodnim-toku

MAXXSKATER, 26.7.2023

Diskuse k bleskovce

Nkaprus - Profil | Čt 27.7.2023 8:46:48

Takže na jednom konci republiky se za náklady dřevo z koryta vytahuje a na druhém konci se za náklady do koryta dává.
A ještě se snad vozí kamionem z tama tam?
Jak typické...😭