Na jablonecké přehradě plují trsy trávy. Jde o jedinečný způsob čištění vody.

Kategorie: Všeobecné

Na hladině druhé přehrady ve Mšeně se objevily plující travnaté ostrůvky.

Plovoucí ostrovy jsou vlastně kořenovými čistírnami vody, které mají hned několik funkcí. Ostrůvky totiž z vody odčerpávají živiny, zároveň svým stínem zužují prostor pro vznik sinic a řas. Zároveň kořeny vegetačních ostrovů poskytují úkryt a podmínky pro rozvoj zooplanktonu a dalších organizmů konkurujících sinicím a řasám s pozitivním dopadem na celkovou biodiverzitu této vodní plochy a podporu samočistících funkcí s přímým i nepřímým vlivem na kvalitu vody.
(pozn: ... navíc je v budoucnosti využije vodní ptactvo ke hnízdění ...)
https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27745-na-jablonecke-prehrade-pluji-trsy-travy-jde-o-jedinecny-zpusob-cisteni-vody.html

Lasskoun, 19.10.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.