V Moravě a Dunaji plave přes 235 tisíc jeseterů z vídeňské líhně

Kategorie: Všeobecné

V roce 2016 se ve Vídni rozjel evropský projekt na obnovení populace ohroženého jesetera malého ve vodách Dunaje a Moravy. Speciální chovnou stanici ve Vídni mezitím opustilo skoro čtvrt milionu úspěšně vylíhnutých a odchovaných ryb. Poslední z nich byly vypuštěny v první půlce září. Na projektu nazvaném LIFE Sterlet se podílelo i Povodí Moravy.

Více než 235 tisíc úspěšně odchovaných mláďat jesetera malého (Acipenser ruthenus) našlo v uplynulých pěti letech nový domov ve vodách Dunaje a Moravy. Cílem evropského projektu LIFE Sterlet bylo posílit početní stav ohroženého jesetera a vytvořit soběstačné populace v různých úsecích Dunaje či jeho přítoků vysazením 150 tisíc mláďat. Původní cíl se tedy podařilo výrazně překonat. Mláďata se líhla ve speciální kontejnerové chovné stanici na Dunajském ostrově přímo ve Vídni, kde od roku 2016 také působilo hojně navštěvované informační centrum. Průběžné kontroly v řekách navíc ukázaly, že populacím se daří poměrně dobře a řada jedinců už je připravena na další rozmnožování v divočině.

Ohrožený prehistorický druh
Střední a horní tok Dunaje dříve obývaly i větší, migrující druhy prehistorických jeseterovitých ryb, ty zde však během minulého století kompletně vyhynuly, a to vlivem silného rybolovu, přehrazování a znečišťování řek. Poslední zbylý jeseter malý se přitom ocitl na červeném seznamu ohrožených druhů. „Jeseteři jsou 200 milionů let staré žijící fosílie. Ale za pouhých 200 let se staly jednou z nejohroženějších zvířecích skupin na světě. Je naší společenskou povinností zachovat tyto fascinující živočichy pro další generace,“ uvedl vedoucí projektu Thomas Friedrich z vídeňské univerzity BOKU.

Tým evropského projektu LIFE Sterlet vedle zástupců univerzity BOKU skládal i z pracovníků města Vídeň a Slovenské akademie věd. Se skupinou spolupracovalo i české Povodí Moravy nebo rakouské ministerstvo zemědělství. Více než 70 vypuštěných jeseterů bylo vybaveno hydro-akustickými mikročipy (PIT), výzkumníci proto budou moci sledovat jejich pohyb i v dalších letech.

Více o projektu LIFE Sterlet: https://life-sterlet.boku.ac.at/index.php/home.html

Foto: Mláďata jesetera malého © PID/Houdek

MAXXSKATER, 27.9.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.