Zádolský potok a jeho levostranný přítok se vrátily do přírodních meandrů, vzniklo i 25 tůní

Kategorie: Všeobecné

Zádolský potok a jeho levostranný přítok vrátily Lesy České republiky na Svitavsku v Pardubickém kraji zpět do přírodních koryt toků. V nivě se tak zase drží voda, která dříve odtékala napřímeným zahloubeným korytem. Vzniklo i 25 tůní, vše za téměř dva a půl milionu korun bez DPH z programu Lesů ČR Vracíme vodu lesu.

Zdroj: https://lesycr.cz/tiskova-zprava/zadolsky-potok-a-jeho-levostranny-pritok-se-vratily-do-prirodnich-meandru-vzniklo-i-25-tuni/

MAXXSKATER, 14.5.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.