Nová ochrana dvou labských lokalit v soustavě Natura 2000

Kategorie: Všeobecné

Nařízení vlády nabylo účinnosti 21. února 2020.

Nově byla do soustavy Natura 2000 zařazena evropsky významná lokalita Louky u Přelouče, kde žijí vzácní modrásci bahenní a očkovaní. Do stávající evropsky významné lokality Porta Bohemica byl doplněn nový předmět ochrany - stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidentionp.p.

V České republice tak nyní máme celkem 1 113 evropsky významných lokalit, které spolu s 41 ptačími oblastmi tvoří českou část evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Dne 21. února 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 29/2020 Sb. ze dne 6. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. Tuto novelu připravovilo Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Dané lokality si můžete zobrazit na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody zde: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/nova-ochrana-dvou-labskych-lokalit-v-soustave-natura-2000/

MAXXSKATER, 11.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.