Z řeky Chrudimky se stává místy zarostlá strouha. Co by se stalo, kdyby přišla stoletá voda?

Kategorie: Všeobecné

Povodí Labe, které spravuje tok řeky Chrudimky v katastru města, si klade stále nové podmínky, pokud jde o rekonstrukce dožívajících lávek, které Chrudim plánuje co nejrychleji opravit a uvést zpátky do provozu. U všech totiž požaduje vyzvednutí minimálně o jeden a půl metru stejně jako navýšení nábřeží podél řeky. Prý proto, aby město bylo v budoucnu připraveno na stoletou vodu.

Zdroj: https://novinychrudim.cz/2020/01/15/z-reky-chrudimky-se-stava-misty-zarostla-strouha-co-by-se-stalo-kdyby-prisla-stoleta-voda/

MAXXSKATER, 22.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.