Vybudování vodní nádrže Lechovice a revitalizace Borušovského potoka

Kategorie: Všeobecné

Vodní nádrž Lechovice na Znojemsku, je význačná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků i pro vodní rostliny. Úspěšně revitalizací prošel i Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto potoka bylo navráceno do přirozené podoby s možností rozlivu toku do mnoha tůní. Oba tyto projekty byly dokončeny v rámci programu #vracimevodulesu.

https://www.youtube.com/watch?v=VvU2CyiSW3A

Zdroj: https://lesycr.cz/vybudovani-vodni-nadrze-lechovice-a-revitalizace-borusovskeho-potoka/

MAXXSKATER, 22.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.