Za únik tuků do potoka a poškození významného krajinného prvku dostala firma dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun dostala potravinářská společnost FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly v březnu 2018 přes dešťovou kanalizaci závadné látky (tuky) do potoka a také, že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části roku 2018 nadlimitně znečištěné odpadní vody. Za tato porušení vodního zákona firmě inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Další sankci 100 tisíc korun společnost dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny - únik tuků a vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod totiž způsobily poškození významného krajinného prvku vodní tok. Obě pokuty jsou již pravomocné.

„Při kontrole v březnu 2018 jsme zjistili, že voda vytékající potrubím dešťové kanalizace z areálu společnosti do potoka byla zakalena, ve vodním toku byl zřetelný výskyt tuků, které tvořily bíle zbarvené shluky. V korytě byly patrné šedavé nánosy a usazeniny,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Při kontrole čistírny odpadních vod závodu navíc inspektoři zjistili, že firma nedodržovala stanovené limity ve vypouštěných odpadních vodách. Například v březnu 2017 překročila šestinásobně limit v hodnotě chemické spotřeby kyslíku a jedenáctinásobně limit pro nerozpuštěné látky. „Negativně tím byla ovlivněna kvalita povrchové vody toku v délce dvou kilometrů,“ řekl Panský.

Dle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jde o poškození dlouhodobého charakteru. Návrat k původnímu ekologickému stavu bude možný až po rozkladu nasedimentovaných tuků, což může trvat několik let.

Inspektoři už přitom firmu FRITAGRO Nížkov pokutovali v roce 2017. Tehdy dostala sankci 200 tisíc korun za únik čistírenských kalů do potoka. O dřívější pokutě více zde http://www.cizp.cz/Spolecnost-FRITAGRO-Nizkov-dosta​la-pokutu-200-tisic-korun-za-znecisteni-potoka-a-po​skozeni-vyznamneho-krajinneho-prvku.html

Zdroj: http://cizp.cz/Za-unik-tuku-do-potoka-a-poskozeni-v​yznamneho-krajinneho-prvku-dostala-firma-dve-pokuty​-v-celkove-vysi-300-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 20.6.2019

Diskuse k bleskovce

NDědek - Profil | Pá 21.6.2019 12:47:01

GRAYLING >> Karasák - 21.6.2019 11:31:05 >> nesmí se jim vyplatit, radši pokuty zaplatit, než čistit, nebo likvidovat. Musí být větší, aby se jim to nevyplatilo...

NKarasák - Profil | Pá 21.6.2019 11:31:05

sumec 1950 - >> Ale taky by neměla být pouze symbolická.Ta firma to musí citelněji pocítit, aby se toho příště vyvarovala.

Nsumec 1950 - Profil | Pá 21.6.2019 9:19:53

Attila >> Pokuta nesmí být likvidační.

NAttila - Profil | Čt 20.6.2019 23:35:16

Nechápu když dostanou jeden štráf že se nepoučí ? Měli jim napařit rovnou milion aby to opravdu zabolelo .Musí ta pokuta být tak vysoká , že se tý firmě vyplatí investovat aby to nevypouštěli .