Revitalizační exkurze údolím Radotínského potoka

Kategorie: Všeobecné

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy uspořádalo 11. dubna 2019 exkurzi po provedené revitalizaci Radotínského potoka u Tachlovic, která byla hrazena z Operačního programu Životní prostředí.

Exkurze se zúčastnili jak občané dotčené obce a starostové z okolních obcí, tak zástupci výzkumných organizací a zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdroj: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-rp-​stredni-cechy/revitalizacni-exkurze-udolim-radotins​keho-potoka/

MAXXSKATER, 22.4.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.