Vodní nádrž Nové Mlýny zajistí vodu pro lužní lesy

Vodní nádrž Nové Mlýny zajistí vodu pro lužní lesy

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. od úterý zahájí manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a pustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tím vodu ve drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. Tzv. povodňování lužních lesů představuje jedno z důležitých adaptačních opatření, které umožňuje zadržovat vodu v krajině.

Povodí Moravy, s. p. zahájí v úterý na Novomlýnské nádrži manipulaci, cílem které je dostat vodu do lužních lesů pod vodní nádrží. Manipulace představuje důležité adaptační opatření, které umožní zadržet vodu v krajině na území soutokové oblasti. K tomuto preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. Protože realizace tohoto opatření patří mezi jedny ze zásadních také pro budoucí období, tak bude po celou dobu pečlivě monitorováno a po ukončení vyhodnoceno.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/vodni-nad​rz-nove-mlyny-zajisti-vodu-pro-luzni-lesy/

MAXXSKATER, 6.3.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.