MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách

Stanovisko MZe ke kontrole NKÚ zaměřené na podporu rybářství

Kategorie: Všeobecné

NKÚ zveřejnil v tomto týdnu závěry kontrolní akce zaměřené na podporu českého rybářství spolufinancovanou z prostředků EU prostřednictvím operačních programů Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) a Rybářství. MZe se závěry této kontrolní akce nesouhlasí. Například ve vztahu k projektu RYBA DOMÁCÍ MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat. MZe má k dispozici relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách.

Oba operační programy byly předmětem auditů a na základě pozitivních výroků těchto auditů konstatovala Evropská komise shodu řídicích a kontrolních systémů s nastavenými požadavky. NKÚ nedokladuje porušení hospodárnosti, účinnosti a efektivity poskytnuté pomoci na žádném konkrétním příkladě, jedná se tedy o nenaplněné riziko. MZe ve spolupráci se SZIF zajišťuje 100% kontrolu projektů, které jsou propláceny až po uvedené kontrole. Všechny výdaje jsou v první fázi hrazeny žadatelem, který musí postupovat v souladu s pokyny pro zadávání výběrových řízení a v souladu s nastavenými pravidly. Hodnoty dostupných ukazatelů byly shromažďovány zejména z jednotlivých projektů a jejich agregovaná výše je v souladu s plánem stanoveným v OP Zemědělství. U OP Rybářství nebyly v okamžiku prováděné kontroly k dispozici žádné ukazatele, protože k reálnému proplácení prostředků žadatelům dochází až od 13. listopadu 2009 a s tím samozřejmě úzce souvisí i zahájení naplňování hodnot ukazatelů, respektive naplňování cílů programu.

Zástupci NKÚ se při kontrole také zaměřili na projekt „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb - RYBA DOMÁCÍ“. V rámci této kontroly bylo údajně zjištěno, že při realizaci výběrového řízení došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Výběr dodavatele probíhal ve dvou etapách a byl velice administrativně náročný. I z těchto důvodů se MZe nechalo zastupovat odbornou firmou GORDION, která se specializuje na administraci právních postupů při vedení veřejných zakázek. MZe má k dispozici i další relevantní právní stanoviska, která se neztotožňují s nálezy z kontrolního protokolu NKÚ a která říkají, že při vedení zakázky nedošlo k pochybení či porušení zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k vzniklé situaci MZe hodlá podat podnět k prošetření veřejné zakázky na ÚOHS, který je kompetentní případné porušení specifikovat.

Pracovníci NKÚ se při kontrole projektu též zaměřili na podrobné zkoumání finančních operací, resp. podkladů a dokumentace vztahující se k prvním dvěma fakturám I. etapy plnění smlouvy po nastartování komunikační kampaně v září 2008. V tomto období docházelo k překryvům jednotlivých etap, například nákup mediálního prostoru na celý rok 2008 a zde byla akceptována plnění na základě plánu, který byl realizován postupně. Mimochodem již v kontrolním protokolu NKÚ je závěrem k tomuto vytýkanému bodu konstatováno: „Kontrolou provedenou NKÚ v průběhu kontrolní akce nicméně nebylo zjištěno, že by některá z plnění, nebyla v následujícím období provedena.“ Je nutné tedy konstatovat, že veškerá plnění, která byla firmou fakturována v souladu s vítězným projektem, byla v plném objemu i realizována.

Při kontrole vzorku projektů OP RVMZ rovněž odhalili kontroloři nedostatky v celkové výši 6,6 mil. korun. Nedostatky spočívaly v proplacení výdajů, u nichž nebyly splněny požadavky předpisů EU. NKÚ odhalené nedostatky u projektů OP RVMZ jsou řešeny. MZe zahájilo šetření těchto případů jako nesrovnalostí. Po jejich prošetření hrozí příjemcům pomoci z OP RVMZ v případě potvrzení nesrovnalosti vrácení poskytnuté finanční pomoci. Prošetřuje se částka 6,6 mil. Kč. Z toho je již potvrzená a nahlášená nesrovnalost ve výši 355.200,- Kč.

Kontrola rovněž hovoří o tom, že MZe nezajistilo výkon předběžných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole. Avšak MZe má nastaveny jiné kontrolní mechanismy a tudíž nevedla absence předběžných veřejnosprávních kontrol při řízení veřejných výdajů před provedením platby dle zákona o finanční kontrole ke zvýšení rizika proplacení neoprávněných výdajů. V průběhu kontrolní akce tak nebylo zjištěno, že by výše uvedené selhání kontrolních mechanismů mělo významný finanční dopad na veřejné rozpočty.

http://eagri.cz/public/eagri/ministerstvo-zemedelst​vi/stanovisko-ministerstva-zemedelstvi-ke.html

 

Martin M. - ®, 1.4.2010

Diskuse k bleskovce

N Mrknato - ® Pá 2.4.2010 7:59:44
Aby se tak ještě prokázalo, že chybějící peníze šly do kasy K70, též distributora ryby domácí-velké.....
N Turňa - ® Pá 2.4.2010 7:47:52
Smuzné je, že v každém případě zapláče jak daňový poplatník, tak "ryba domácí".

[ Vstoupit do diskuse - 2 reakcí ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniTarget RC 3,66 m + Druhý Zdarma (SLEVA 50%)

Za 999
Kvalitní a spolehlivý dvojdílný prut pro lov kaprů. Díky parabolické akci si vychutnáte zdolávání každé ryby. Tento kaprový prut Je kombinací kvality a výhodné ceny. Prut je dvoudílný, má štíhlý blank a dělenou EVA rukojeť. (12 ft, 3 lb). Sleva 50 %.


akce, rybareniNash ball maker 60mm

Za 458
Nový geniální výrobek od firmy Kevin Nash bude mít velký přínos pro váš rybolov. Jednoduché kompaktní zařízení, které vám vyrobí dokonale kulaté koule methodmixu, nebo krmítkové směsi či vlhčených pelet.


Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen