Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem

Ntomvec - Profil | Út 15.2.2022 18:46:56

Titulek vypadá, jako kdyby dělali nějakou přírodě prospěšnou činnost. A oni zatím bagrují dno k obrazu svému.