Poslední 2 volná místa !! Závod jednotlivců na 24 hodin (pouze PVA) - Boroviňák

Datum akce: 5.4.2023 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

Závod jednotlivců na 24 hodin (pouze PVA) - Boroviňák

Rybářské závody jednotlivců👍👍👍
Startovné je 3000,- Kč na závodníka.
Pouze 12 závodníků.
Bodují se 3 nejtěžší ulovené ryby (kapr, amur, jeseter) minimální váha bodované ryby je 3kg.

Přehled výher:
1. místo - 9000,- + pohár
2. místo - 6000,- + pohár
3. místo - 5000,- + pohár

Nejtěžší bodovaná ryba 1000,-

Program:
Pátek - příjezd k rybníku 13:30-14:00, losování proběhne v 14:00, poté přesun na chytací místa.
Start soutěže v 15:00
Sobota - ukončení soutěže v 15:00, předání cen cca kolem 15:30

Registrace:
Soutěžní tým tvoří jeden lovící.
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele (zálohu ve výši 1500,- nutno zaplatit do 14 dní od registrace, zbytek nejpozději měsíc před začátkem závodu). Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Pokud pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá soutěžící nárok na vrácení peněz a startovné propadá.
Přihlášky zasílejte na e-mail info@borovinak.cz
Do e-mailu uveďte následující údaje:
o    Jméno a přijméní
o    Bydliště
o    Telefonní kontakt, e-mail
Po obdržení přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení registrace a číslo bankovního účtu, včetně variabilního symbolu pro uhrazení startovného.
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele.

Pravidla rybolovu:
1)
Soutěžící tým může lovit na 2 pruty.
V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou.
Udělení žluté karty je spojeno s odečtením nejtěžší ulovené ryby daného týmu, kterou tým během závodu uloví !!!
Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.
2)
Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to jen z daného chytacího místa.
Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.
3)
Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jiným účelem než podebrání ulovené ryby a vrácení zpět do vody !
4)
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí PVA 👆👆👆
5)
Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).
6)
Povolené krmení a nástrahy - boilies, pop-up, pelety, methodmix, spařená řepka.
7)
Na mapování dna lze použít pouze marker, nelze ovšem použít k označení krmného místa.
8)
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.
9)
Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s délkou ramen 90cm a s jemnou síťkou, dezinfekce na ošetření, háčky s protihrotem. Každý tým musí mít 3 plovoucí saky, které mají zabudované plováky, které drží sak na hladině a jsou z měkké eko-síťoviny.
Vše dle pravidel, která platí běžně na rybníku Boroviňák! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící vpuštěn do soutěže.
10)
Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.
11)
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.
12)
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky - z měkké eko-síťoviny s plováky pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. Nutné mít s sebou 3 saky na tým.
13)
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.
14)
V případě, že se lovící vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jeho pruty odstraněny z vody. 
15)
Bodují se pouze 3 nejtěžší ulovené ryby, minimální váha bodované ryby je 3kg.
16)
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček s mikroprotihrotem.
17)
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do statistik nepočítá.
18)
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže.
V opačném případě již nebude úlovek registrován.
19)
Každý soutěžící musí používat zadní olova, tzv. backleady, vzhledem k zajištění férovosti závodu.
20)
Každý závodník s sebou musí mít vlastní váhu na noční převážení ryb.

Zaznamenání úlovků:
1)
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí. V době od 22:00-6:00 budou ulovené ryby uchovávány v sacích s plováky, aby nedošlo k poškození ryby. Zvážení chycených ryb proběhne po 6.hodině ranní, pokud nebude domluveno jinak.
2)
Okamžitě po ulovení ryby je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody, než přijde rozhodčí je možno rybu šetrně zasakovat.
3)
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze
do rukou rozhodčího. Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno soutěžícího, který úlovek chytil
- číslo stanoviště
- čas zvážení ryby
- váha úlovku v kilogramech
4)
Úlovky ryb - sčítají se hmotnosti v kilogramech 3 nejtěžších ulovených ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet 3 nejtěžších ryb, vyhrává. Pokud by byl součet hmotností stejný u více týmů, poté vyhrává ten, který bude mít nejtěžší rybu.
5)
Cenu za nejtěžší rybu závodu získává rybář,  který chytne nejtěžší rybu závodu.

Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem závodu.

Organizátorem této soutěže je společnost Carpsonbaits s.r.o., která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.


Výsledky

1. Latocha - 3000,-
2. Martin Gribanič - 3000,-
3. Roman Hlouch - 3000,-
4. Zdeněk Vrtný - 3000,-
5. Marek Kratochvíl - 3000,-
6. Luboš Navrátil
7. Ladislav Štefan
8. Martin Šanda - 1500,-

 

Tomfil - Profil - 17.3.