LUH Napajedla 30 ha BMC Fishing game 2021

Datum akce: 1.4.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Zlínský

BMC HOLDING
Fishing game 2021

Datum konaní závodů :      1.4.- 4.4.2021

Štěrkoviště LUH Napjedla
https://www.google.cz/maps/@49.1378557,17.522738,1162m/data=!3m1!1e3

BMCH Fishing Game LUH 30 ha  bodovaná ryba od 5Kg na 7 nejtěžších ryb.
V případě shodné váhy rozhoduje nejtěžší ryba.

Počet závodních týmů :  30 týmů na 30 ha

Časový rozpis:

Čtvrtek:  Prezentace                                09:00-09:30
                Losovaní                                      09:30-10:30
                Příprava lovného místa od      10:30-13:00         
Čtvrtek:  START ZÁVODU                            13:00
Neděle: Ukončení závodu                          12:00
              Vyhlášení výsledků                        13:00

Startovné:  České, Slovenské týmy 15000 CZK,- pro 2 ; 3  členný team

záloha ve výši 5000 CZK se hradí do týdne po registraci po obdržení platebních instrukcí.
Kompletní startovné do 1.2.2021. Zaplacená záloha se vrací v případě odhlášení týmu do 1.2.2021 po tomto datu se uhrazená záloha nevrací. Lze pouze přeregistrace na nový tým.

Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny nebo upraveny výhry. V případě nekonání závodu bude startovné ihned vráceno zpět.

Přihlášky na email: bmcholding.info@gmail.com
Telefon +420 771 177 088  Zbyněk Vávra

Ceny:
            1. Místo 70 000,-CZK + 5000,-CZK poukaz  + Poháry
            2. Místo 40 000,-CZK + 4000,-CZK poukaz + Poháry
            3. Místo 20 000,-CZK + 3000,-CZK poukaz  + Poháry 
            4. Místo 10 000,-CZK + 2000,- CZK poukaz

Cena za nejtěžší  rybu    5000 CZK + 3000 poukaz + pohár

První bodované ryby:
          1 bodovaný kapr  15+    2000 CZK
          1 bodovaný amur 15+    2000 CZK
          1 bodovaný kapr 20+    2000 CZK
          1 bodovaný amur 20+    2000 CZK

První tři místa nemají nárok na sektorové výhry.

Sektory
A. 13 000CZK + poukaz 2000,-CZK + pohár
B. 13 000 CZK + poukaz 2000,-CZK + pohár
C. 13 000 CZK + poukaz 2000,-CZK + pohár
D. 13 000 CZK + poukaz 2000,- CZK + pohár

     
Ceny mohou být upraveny dle počtu přihlášených týmů.         

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť

Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem BEZ PROTIHROTU!!!!
POZOR NA NĚKTERÝCH MÍSTECH POTŘEBA BRODÍCÍ KALHOTY.
DEEPER NEBO MARKER POVOLEN PŘED ZÁVODEM!!!
Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Průběžná a úniková montáž.
Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.


Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Nástrahy: boilie, pelety a plovoucí boilie. obalov. těsta,boostery a dipy povoleny. Obalovací těsto na olova zakázáno.
Návnady: boilie, pelety , vařený partikl a methodmix

Návnady v celkovém množství Neomezeno.

K měření hloubky je povolen marker po dobu nezbytně nutnou, ne jako označení loveného místa

Zakrmování:  Spomb, lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!

Nesmí se používat,chytat ani krmit: Housku, foukanou  kukuřici  (pufy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.

Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou, dodržení pravidel revíru

Povinná výbava: podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.5ks na tým

BODUJE SE RYBA OD 5KG včetně ( Kapr, Amur)

Hodnocení a vážení:

Bodovanou rybou je pouze kapr, amur  od 5 KG včetně.
Boduje se pouze váha ulovených ryb a ta se sčítá. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává závodník s největší váhou ulovených ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody. Váhu ulovených ryb ,bude kontrolovat sousední tým(jednotlivec a úsekový rozhodčí). Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.


Pořadatel bude dbát na hladký průběh závodů. Očekáváme, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v přátelském duchu a ve smyslu fair play.
V případě hrubého porušení pravidel jako je hrubé chování vůči ostatním či nadměrná konzumace alkoholu či jiná takto závažná provinění je udělena tvz. Červená karta a závodní tým bez náhrady odjíždí.

Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.


Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Přihlášené týmy:
1.CT Bojkovice  záloha 9000,- CZK
2.CT VAJF          záloha 9000,- CZK
3. CT UPLAVALA Záloha 5000,- CZK
4. CT SHAMAN    záloha 5000,- CZK
5. CT RP JURICKA Záloha 10000,- CZK
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

 

ZV - Profil - 18.11.