MACHAČ. Týmové závody 65.hod

Datum akce: 14.5.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Královéhradecký

Zaměření: Kaprařina

Kraj: Pardubický

Pravidla „Týmové kaprařské závody Machač 65.hodin“

Začátek závodu:
14.5.2020 v 18:30.hod.
Konec závodu:
17.5.2020 v 11:30.hod

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel: Filip Pluhař a( Michal Šprinc)         
Zasílání přihlášek: Pluhar.filip@seznam.cz  tel.604783402
Hlavní rozhodčí: ..... ALA +JERRY jako pomocník.
Hlavní Kuchařka: Helča,Ivča

Závodu se účastní 10 týmů.

Startovné.
Startovné je stanoveno na 7000 Kč/tým +700 za třetího.
Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 10. přihlášených týmů.
Tým musí do 10ti dnů od podání přihlášky uhradit nevratnou zálohu  50% startovného.
Startovné lze uhradit na BÚ 2804327083/0800
Při platbě zadejte název týmu do,,zpráva pro příjemce"
Zbývající část nejpozději do 24.2.2020.

Losování a prezentce:
Při uhrazení celé čásky na učet bude každému týmu přiděleno číslo na losovaní na pořadí.
Číslo 1. automaticky přiděleno Vítězum z nultého ročníku a to týmu CT RU&MI.
Čislo 2.Tomáš Motyčka.
Číslo 3.Petr Snášel.
Tyto tými jdou v tomto pořadí losovat už pozice, zbytek se rozlosuje .
Prezence týmů proběhne ve čtvrtek 14.5.2020 od 15:30. do16:30.hod.
Na vyznačeném místě u stanoviště č.6.

Seznamení s Pravidly: 16:30 do 17:00.hod
Losování sektoru: 17:00 ve dvou kolech.
V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole.
V druhém kole si tým vylosuje číslo lovného místa,ve kterém bude lovit.
V případě,že Tým nebude v danou dobu přítomno losu.
POSOUVÁ SE NA POSLEDNI MÍSTO!!! dolosovavá rozhodčí.

Po ukončení losování se TÝM odebere na svá stanoviště,kde může začít s přípravou na kterou má MAX 1.HODINU!!!!!! .Do který by měl hlavně zmapovat svuj sektor pomoci např.echolotu,deeperu atd.! ! ! Zakázána je zaváděcí lodicka (popř. dron) ! ! !

!!!!!!!!!!!! 1x TYČOVÁ BOJKA!!!!!! bude mít ofiko usazení žadne kameny na provazu !!!!!!
Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybník.

UPOZORNĚNÍ: místní kapři atakují hranici 30 kg – používejte odpovídající vybavení včetně vlasce !!!

HODNOCENÍ:
Probíhá vážením a zápisem do sumáře učastníka a rozhodčího,kdy naváženou a zapsanou hodnotu si oba navzájem podepíší.

Zápis do sumáře na setinné místo bez zaokrouhlování.

Hodnotí se součet váhy pěti nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu.

Ulovky se váží ve vážících taškách,které má pouze rozhodčí !!!!!!!!!

Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb nad 5kg. pouze KAPR ,AMUR.
Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

LOVNÁ MÍSTA:
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo na celý závod. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s kolíky v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Návštěvám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího,nebo Pořadatele tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Lov na 4.pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem,s vlasovou metodou.Montáž provedena tak,aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže. Velký poděrák s min.80cm,odháčkovací madrace(podložka vaničkového typu).V noci bílé světlo u stojanu.

!!!!!! BACK LEAD POVINOST!!!!!! Za nedodržení je postich formou žluté karty při opakovaném prohřešku 2hod.tým nechytá plus se odepíše nej ryba z sumáře.Toto kontroluje namátkově rozhodčí!!!!!!.

!!!!!!PŘÍSNEJ ZÁKAZ!!!!!! Délka návzce max 40cm myšleno šnura fluocarbon na zig povolen neomezená délka.!!!!!!
 
Zvážení povoleno pouze krmení . !!! elektromotor povolen!!!.             
Chytat se bude pouze na odhoz.
Krmit možno 2x dene 7:00-8:00 a 18:00-19:00hod.

NELZE  použít živé organismy tj. žížala, červ atd. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody  je povolen pouze pro případ manipulace s rybou..

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2019.
Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.
www.revirmachac.cz


KRMENÍ:
Pelety,Boilis NEOMEZENĚ!!!!! Řepka a další !!!!! OMEZENO!!!!!
na celkovou váhu na závody 10kg Bude se kontrolovat.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů

V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem od č.2 po č.5 soutěžící odstaví vozidla na označených místech ????.Po dobu závodu je přísný zákaz jaká koliv manipulace s auty
PS: ani startování toto bude bráno jako hrubé porušení pravidel.??????

Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

ZÁKAZ DOMÁCÍCH MAZLÍČKU.?????

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba.

1. místo – Poháry + ceny od sponzora
2. místo – Poháry + ceny od sponzora
3. místo – Poháry + ceny od sponzora
    Sektor A
    Sektor B
Nejtěžší ryba - Poháry+ceny od sponzora

Organizační pokyny
• Na lovném místě č.3. BUDE postaven Bivak pokud bude tým chtít. Ovšem ponese plnou zodpovědnost za stav po ukončení. Lehátka je možno zapůjčil.
Místa 3.4.5.jsou pouze pro dva na spani raději počítat s možností aspoň deštníku nebo brolíčka.
Po dobu závodu bude pravidelna strava Snídaně,Oběd,Večeře.V ceně startovného.


Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě potřeby upravit pravidla v době závodu. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.


STARTOVNÍ LISTINA:
1.CT....RU&MI.........RUDA ŠPRINC a MICHAL ŠPRINC
2.STRAŠEK TÝM....TOMÁŠ MOTYČKA a JIŘÍ OUBRECHT
3.HOVNOCHYTI Z VÝCHODU...STANDA DLATLA a ZDENĚK DRAGOUN
4.UTRCH a URVAL......LADISLAV PTAČNÍK a HONZA DVOŘAČEK
5.STRAČOV TÝM....PETR VÍT a MICHAL Bulíček
6.Raz dva tři....jaroslav Bošticky , Filip Koričansky.
7.CT VIKEJ........TOMÁŠ VÍTEK a JIŘÍ KEJKLIČEK
8.CT VRACOV.....PETR SNÁŠEL Lukass Kubosek
9.STRAČOV TÝM II..........MICHAL BURDA a Jiří vajnrajch
10.Koem Team.. Emil Konkol, Martin Konkol.

NAHRADNÍCI

 

čajda-fifi - Profil - 16.9.2019