MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Chráněné druhy ryb

Kde se dá najít seznam všech celoročně hájených druhů ryb? Dík za reakce

Autor diskuse: Trn ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 6.5.2008

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N b.gun - ® Út 6.5.2008 12:43:48
Dalimil: Ponechme stranou, do jaké míry se dá napasovat situace s mníkem a jesenem na ustanovení §50/3 ZOPK. Jen mne v této souvislosti napadá, kdo z běžných rybářů by měl možnost si tuto případnou výjimku (pokud nějaká vůbec existuje) vydanou orgánem ochrany přírody přečíst? A jak by se měl dozvědět o její existenci, když ne ze základních předpisů, které upravují činnost sdružení, jehož je členem?
Prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. sice u zmiňovaného mníka a jesena stanoví v § 11 nejmenší lovnou míru a v § 13 "pouze" několikaměsíční dobu hájení (u jesena navíc jen na mimopstruhových vodách), ale nijak neodkazuje na předpis, který by tuto krátkou dobu hájení objasňoval. Naopak v § 15 vyhláška jasně stanoví, že „Ulovené ryby v rybářském revíru, které jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.“ – no a zvláštním právním předpisem, na který je v uvedeném bodě odkazováno, je zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. jehož prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. řadí mníka a jesena mezi ohrožené druhy.
Z uvedeného mi vyplývá, že pokud budu vycházet z platné a dostupné rybářské legislativy, jsem povinen mníka a jesena po ulovení neprodleně pustit zpět a nejsem oprávněn si je ponechat.
N Trn - ® Út 6.5.2008 11:52:49
Díky pánové
N Dalimil - ® Út 6.5.2008 11:43:54
hraji -- jo, myslím... pokud orgám ochrany přírody dá souhlas (neboť je k tomu zmocněn přímo v zákoně) s lovem jesena, protože vezme v potaz odůvodnění (např. to, že jesenů je vysoký stav a hrozí jejich přemnožení na úkor dalších ryb, kaprů, kteří jsou hospodářských artiklem, dále že vysoký stav jesenů znečišťuje vodu _akdovícoještě_, spadá to jasně pod ZOPK §50/3.
N hraji - ® Út 6.5.2008 11:38:36
Dalimil: to jako myslíš odstavec 3 toho paragrafu 50? Cituji:"(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.
Nevím, ale lov ryb s jejich následným usmrcením mi do textu tohoto paragrafu a odstavce nezapadají, leda by ochrana spočívala v likvidaci ryb.
Podle informací které mám já, MŽP se již delší dobu neúspěšně snaží z uvedené vyhlášky právě jesena a mníka vyjmout. Zejména protože se prokázalo, že stavy těchto ryb jsou tak vysoké, že nelze hovořit o ohrožených živočiších.
N Dalimil - ® Út 6.5.2008 11:25:05
ZOPK (zákon na ochranu přárody a krajiny).
(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.
(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na
a) kriticky ohrožené,
b) silně ohrožené,
c) ohrožené.
(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle odstavců 1 a 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem (čili přílohy zmiňované vyhlášky)
-------------
dále:
§50
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stadiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla i jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na případy, kdy je zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku nebo z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti anebo leteckého provozu. V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud nejde o naléhavý zásah z hlediska veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo bezpečnosti leteckého provozu. V tomto stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.
(5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména pokud se jedná o zoologické zahrady, záchranné chovy, péči o zraněné živočichy a oprávnění k preparaci uhynulých živočichů stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(6) Opatření přijímaná na základě tohoto zákona musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky, regionální a místní zvláštnosti.
---------
tedy podle odstavce 3 s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze ohrožené druhy např. lovit (náš případ - jelec jesen), ale silně ohrožené - např. ouklejka pruhovaná, či kriticky ohrožené - hrouzek Kesslerův lovit NIKDY nelze... Nikdy s výhradou bezpečnosti a ohrožení zdraví, ale těžko obhájím, že mám v kýblu Kesslerovy hrouzky, protože ohrožovali můj život...
N b.gun - ® Út 6.5.2008 11:12:56
Trn: A v čem je problém?
N Trn - ® Út 6.5.2008 10:54:23
Ale tam je uvedený i jelec jesen a mník jednovousý.
N karelc - ® Út 6.5.2008 10:47:47
Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniMikronymfy 2,5cm + jigovka Zdarma

Za 9
Akce ke každé zakoupené nymfě nyní jigová hlavička ZDARMA


akce, rybareniVlasec Daiwa Exceler

Za 519
Top vlasec na lov kaprů!!!!!


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
CARPPRODUCT.CZ CARPPRODUCT.CZ

Váš specialista nejen na lov kaprů. Zavedený E-shop s dlouholetými zkušenostmi a kamennou prodejnou, na trhu jsme přes 20 let....