Ochranáři: Krajina nezadržuje vodu kvůli napřímení vodních toků

Kategorie: Všeobecné

V Česku bude v příštích letech především v letních měsících docházet k menší dostupnosti vody v půdě i v podzemních vodách. Úbytek vody je podle ochranářů způsoben hlavně tím, že krajina vodu nezadržuje například kvůli umělému narovnávání toků. Novinářům to řekl ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo a Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranari-krajina-nezadrzuje-vodu-kvuli-naprimeni-vodnich-toku

MAXXSKATER, 24.4.2022

Diskuse k bleskovce

NBacha San - Profil | St 27.4.2022 14:43:02

sliver >> Nene, to byl jenom takový dovětek:-)))

Nvalcha186 - Profil | St 27.4.2022 13:03:27

sliver >> Proto se o to nikdo nestará. Já musím rovnat skruže, zakrývat, odklízet padlou zvěř. Dost zápach a dole se i koupeme. Nejdou to moje pozemky, ale není vyhnutí.

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 12:02:58

Řízek 5,125 >> v tomto useku opevnění bylo nutné, neb by brzo došlo k nátržím a koryto by se začalo hroutit.
ještě se tam přidají stromy, které břeh zpevní.

dále se ale ukazuje, že je obecně lepší stromy nevysazovat, ale ponechat tam vybrané původní kusy, případně mladé jedince z přirozeného náletu.
nebo se pak cílenou probírkou snažit vybrat vhodné jedince z náletu, který tam během pár let stejně vyroste. a je životaschopnější než stromky vysazené.

NBord - Profil | St 27.4.2022 11:51:07

V 1967 nám na pozemku zlikvidovali meandrující potok krásný túňe nový tok po druhé straně pozemku samozřejmě rovný.S ostatními pozemky cirka 2,5km zkur....ho podhorskýho potoka

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 11:26:42

a tady už se meandrovat nedalo, tedy se alespon snížil spád toku

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 11:23:59

...

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 11:16:48

foto zde, nějak mi nešlo vkládat

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 10:51:56

zde nějaké foto z revitalizace původně rovného koryta, na místě, kde to majetkové poměry umožnily.
mrtvé dřevo má zasadní význam pro osídlení toku bentosem.
Nicméně- další problém je ten, že o tu provedenou revitalizaci se musí někdo dále následně starat.
často se stává, že pěkně udělaná revitalizace do tří let zaroste ruderální vegetací- kopřivy, netýkavka,chrastice, rákos, náletové dřeviny, a to je pak celkově naprd. že.
s tím ale systém nepočítá, dotace jsou na vlastní revitalizaci, ne už na následnou udržbu.

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 10:42:47

Pole, ve svahu, nyní zemědelské sucho, že,
přesto tam je funkční soustava meliorací, která dovádí dost vody, do rovného koryta, se stejným spádem, takže to odteče pryč.
výsledek- díky nepravidelné distribuci srážek v roce, buď sucho, nebo přívalový déšt, který spláchne ornici, a udělá lokální povoděn.
rovné koryto ilustrační.

NŘízek 5,125 - Profil | St 27.4.2022 10:37:35

Zásadní problém je v ve vlastnictví pozemků.
vodní tok je kolikrát ve vlastnictví někoho jiného, než správce vodního toku, případně státu.
Nebo je pozemek s vodním tokem tak vymezený, že žádné menadry- bez zásahu do okolních pozemků ve vlastnictví někoho jiného, nejdou udělat.
Zemědělské pozemky jsou v současné době využívané na maximální ploše, klidně na hrany koryta, případně na hrany udolních niv.
Vlastníci obecně nemají zájem prodávat části pozemků, aby na nich někdo dělal potok, prostě svoje pozemky chtějí využívat jinak. To se týká všech pozemků, trvalé tavní porosty, PUPFL, ostatní plochy...
a na cizím pozemku obecně nelze nic stavět, že.
Jak tedy udělat meandry na peti kilometrech potoka, když by se muselo dané uzemí vykoupit třeba od 20 vlastníků pozemku- už jen to je proces tak na pět let...

Nsliver - Profil | St 27.4.2022 7:20:04

Bacha San >> sem psal, že to je jinak nebo co ?

Nsliver - Profil | St 27.4.2022 7:18:08

valcha186 >> to je sice pravda, ale ten zákon nikdo nezrušil.

Nsliver - Profil | St 27.4.2022 7:16:40

Bacha San >> :-)))
to sem u katedry ?

NPolčis - Profil | St 27.4.2022 6:23:56

Kondrakar >> To samé jsem viděl na jednom poli u nás,kde si pamatuji meliorace.
Mokré místa po celém poli, jezdím kolem už dlouho a vím, že tohle tam nikdy nebylo.

NBacha San - Profil | St 27.4.2022 5:10:21

sliver >> Meliorace byly původně navrženy i jako závlahový systém a není pravdou, že ze všech odtéká voda. Je spousta suchých větví, kde nic neteče ani při deštích. Každý rok jsme z nich "vynorovali" i desítky lišek.

Nvalcha186 - Profil | Út 26.4.2022 22:33:43

sliver >> Na to byla státní firma, která se o toto starala a to ještě před 20 lety. Pak byla zrušena. Teď jsou vyústění a stoky dost poničené, kontrolní šachty rozbité, posunuté, poklopy mimo. V nich často padlá zvěř. Současné stroje v mokru končí.

Nvalcha186 - Profil | Út 26.4.2022 22:26:05

Bacha San >> Otázkou je jenom kdy. Mám 6 vodních ploch a jsem jako první. Nade mnou nikdo. Tak vím co a kolik vody přiteče. Jsou to jenom čůrečky, než se spojí. Za mnou už potůček. Jsou vedra, tak velký odpar, pak přívaly, za hodinu už nic není. Na těchto čůrečkách se nedá nic dělat.