Eliminace nelegálních staveb kolem vodních nádrží

Kategorie: Všeobecné

V současné době pracovníci státního podniku Povodí Ohře z provozu Cheb podrobují pozemky ve správě Povodí Ohře kolem vodních nádrží Jesenice a Skalka důkladné revizi se zaměřením na nepovolené objekty. Jedná se převážně o ploty, chaty, příbytky, mola, komposty, skládky apod. Cílem je odstranit nepovolené objekty a zpřístupnit pozemky Povodí Ohře tak, aby bylo všem umožněno uplatňovat právo obecného užívání vod, tedy zejména přístupu k vodní hladině. V mnoha případech jsou totiž některé ze zmíněných objektů umístěny tak, že není možný volný průchod osob kolem vody.

Tam, kde není možné zjistit majitele stavby, nechávají pracovníci Povodí Ohře na místě k její odstranění výzvu, v ostatních případech obesílají domnělé majitele se stejnou výzvou.

Žádáme všechny dotčené spoluobčany a sousedy o pochopení a součinnost. Spojuje nás společný zájem, a tím je bezesporu právo na přístup k vodě a čisté okolí vodní nádrže.

Zdroj: https://www.poh.cz/eliminace-nelegalnich-staveb-kolem-vodnich-nadrzi/d-10591/p1=1121

MAXXSKATER, 10.3.2022

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.