MVE Dubina se stavět nebude

Kategorie: Všeobecné

Krajský úřad Karlovy Vary rozhodl o odvolání AVTS ke stavbě MVE Dubina na řece Ohři. V rámci přestavby jezu v lokalitě Dubina měl být postaven obří 4 m vysoký jez sice s vodáckou propustí, ale také velmi nebezpečným podjezím. Hrozilo zde, že v případě zvýšených průtoků budou vodáci vtaženi do jezu, kde by jim hrozilo utonutí. Dále pro zvýšení spádu bylo plánováno odbagrovat velkou plochu vodního toku pod jezem v délce 310 m a hloubce až 1,7 m s odtěžením až 13 100 m3 sedimentů říčního toku (celkový objem výkopu z řeky byl plánován na 38 793 m3). Stavba hodná rozměrů socialistické megastavby byla ale rozhodnutím kraje zrušena v celém rozsahu a vrácena zpět k prvoinstančnímu řízení.

Stavba, která mohla být jednak nebezpečná pro vodní turistiku na řece, navíc by ji minimálně 1 sezónu zcela zastavila, ale také mohla způsobit drenáž poříčních podzemních vod s dlouhodobým poklesem hladiny podzemní vody, se nebude realizovat. Krajský úřad zrušil kladné rozhodnutí z prvoinstančního řízení v celém rozsahu a vrátil věc zpět k novému projednání.

Velký podíl na zrušení rozhodnutí mělo Ministerstvo životního prostředí, které zrušilo stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) řeky Ohře. Více o podrobnostech zrušeného stanoviska je na MŽP zrušilo stanovisko do VKP pro MVE Dubina. Krajský úřad sice většinu z námitek AVTS neuznal, nebo jen částečně, ale zrušené závazné stanovisko nebylo možné opominout. Odmítl například námitky směřující na neúplnou projektovou dokumentaci, na nebezpečnost stavby pro rekreační plavbu i bagrování pod jezem. Dle jeho názoru se k nim v rámci současné legislativy spolek nemůže vyjadřovat.

Je nutné si uvědomit, že samotná stavba jezu i následný provoz by měl velmi negativní dopad na místní vodní turistiku, kdy např. po dobu stavby by byla zakázána plavba v úseku Dubina - Kyselka, což by mělo negativní dopady na místní půjčovny lodí, kempy, občerstvení a další podnikatele. Ti by přišli o veškerý zdroj příjmů a museli by propouštět zaměstnance.

Stavbou bezobslužné MVE by se sice vyrobila elektrická energie, ale všechny MVE se na celkové výrobě podílí pouze z 1,22%. Z toho 65 MVE v přehradách nebo na jezech na Labi a Vltavě vyrobí přes 50%, druhou polovinu vyrobí 1392 MVE. Tedy pouhých 0,6% z celkové výroby. 6 promile za zničené a velmi silně fragmentované řeky, kde se střídají rybníky a suchá místa, kde řeka už není tou tekoucí a životadárnou silou přírody a kde je industrializována krajina se spoustou betonu. Co přináší a kolik stojí MVE daňové poplatníky si můžete přečíst na Co stojí daňové poplatníky MVE.

Pokud chcete podpořit naše úsilí nejen v tomto projektu, ale i dalších, kterým se intenzivně věnujeme (např. se má postavit zcela nový jez kousek níže u Vojkovic), staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

AVTS

https://www.raft.cz/Clanek-MVE-Dubina-se-stavet-nebude.aspx?ID_clanku=2328

Martin M., 30.8.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.