Povodí Moravy vytváří podél Bečvy tůně a rozšiřuje koryto

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v rozsáhlé revitalizaci Bečvy u obcí Černotín a Skalička. Po dokončení prací dojde ke snížení povodňového ohrožení obcí, k revitalizaci krajinného rázu, obnovení chybějících biotopů a zlepšení biodiverzity flory a fauny. Stavební práce probíhají bez zdržení podle naplánovaného harmonogramu.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodi-moravy-vytvari-podel-becvy-tune-a-rozsiruje-koryto/

MAXXSKATER, 17.3.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.