Budoucnost bobřích hrází na Znojemsku nastíní studie

Kategorie: Všeobecné

Budoucností bobřích hrází na kanále Černá strouha u Hevlína na Znojemsku se zabývali zástupci Jihomoravského kraje, Povodí Moravy a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Hráze totiž zabraňují průtoku, voda se vylévá do okolí a tvoří mokřady na zemědělské půdě. Zástupci kraje, vodohospodáři a ochranáři se dohodli na vytvoření studie, která popíše dopady rozlévání vody a nastíní možné řešení, řekl ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec (Piráti).

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/budoucnost-bobrich-hrazi-na-znojemsku-nastini-studie

MAXXSKATER, 17.2.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.