Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Kategorie: Všeobecné

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2021 - 2027 včetně Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelům vody a veřejnosti na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře. Podrobnosti o způsobu připomínkování naleznete v přiloženém Oznámení o zveřejnění.

Zdroj včetně přílohy: http://www.poh.cz/oznameni-o-zverejneni-navrhu-planu-dilciho-povodi-ohre-dolniho-labe-a-ostatnich-pritoku-labe/d-6602/p1=1121

MAXXSKATER, 28.12.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.