Průběžná zpráva ze sledování biodiverzity řeky Bečvy

Kategorie: Všeobecné

Průběžné výsledky průzkumu po havárii, ke které došlo 20.9.2020.

Na průzkumu biodiverzity řeky Bečvy po havárii se podíleli odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Českého rybářského svazu a Povodí Moravy. Monitoring probíhal kvůli zhoršeným hydrologickým podmínkám a bezpečnosti (vyšší průtoky kvůli naředění cizorodých látek bezprostředně po havárii, intenzivní deště v povodí) v průběhu listopadu. Součástí zprávy je i doporučení, jak při obnově vodního společenstva dále postupovat. Zadavatelem průzkumu bylo Ministerstvo životního prostředí.

Zdroj včetně PDF Monitoringu vybraných zástupců vodních živočichů po kyanidové havárii na řece Bečvě: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/prubezna-zprava-ze-sledovani-biodiverzity-reky-becvy/

MAXXSKATER, 23.12.2020

Diskuse k bleskovce

Nsumec 1950 - Profil | Ne 27.12.2020 12:53:19

Nikdo není vinen.Eduard Fiker