Zveřejnění návrhů plánů povodí

Kategorie: Všeobecné

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti. Podrobnosti o způsobu připomínkování naleznete v přiloženém Oznámení.

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe: http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2018/detail.aspx?proj=1&kate=138
Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry: http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2018/detail.aspx?proj=3&kate=139

Zdroj včetně přílohy: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/zverejneni-navrhu-planu-povodi_12765.html

MAXXSKATER, 20.12.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.