Rozbory vody z Bečvy potvrdily nadlimitní výskyt dusitanového dusíku

Kategorie: Všeobecné

Výsledky rozborů vody z Bečvy, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince odebrali v úterý 24. listopadu inspektoři ČIŽP, prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Stejné výsledky rozborů odebraných vzorků potvrdil i Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí.

„Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracuje s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Dusitany vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku. Z toho důvodu patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod. Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

Zdroj: http://www.cizp.cz/Rozbory-vody-z-Becvy-potvrdily-nadlimitni-vyskyt-dusitanoveho-dusiku.html

MAXXSKATER, 30.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.