Ministr životního prostředí dnes ve Valašském Meziříčí diskutoval havárii na Bečvě

Kategorie: Všeobecné

Na půdě městského úřadu ve Valašském Meziříčí se dnes setkali zástupci všech dotčených orgánů, kterých se týká řešení havárií podle vodního zákona a zákona o integrovaném záchranném systému, a účastnili se tak konkrétně všech tří akcí, které probíhaly v souvislosti s úniky nebezpečných nebo znečišťujících látek do řeky Bečvy v posledních dvou měsících. Ministr životního prostředí na pracovním setkání informoval o konkrétních krocích a opatřeních Ministerstva životního prostředí v návaznosti na kyanidovou havárii a další úniky škodlivin do Bečvy, s dotčenými úřady prodiskutoval i další podněty.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20201127-ministr-zivotniho-prostredi-dnes-ve-Valasskem-Mezirici-diskutoval-havarii-na-Becve

MAXXSKATER, 30.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.