SPÚ: Novela zákona umožní lépe reagovat na změny vyvolané suchem

Kategorie: Všeobecné

Jedním ze zákonů, které v pátek 20. listopadu podepsal prezident republiky, byla i novela zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zdroj: https://www.nase-voda.cz/spu-novela-zakona-umozni-lepe-reagovat-na-zmeny-vyvolane-suchem/

MAXXSKATER, 24.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.