Průzkum potvrdil přežití vzácných mlžů v náhonu Bečvy

Kategorie: Všeobecné

AOPK ČR zajišťuje na základě úkolu MŽP podrobný průzkum živočichů v otravou zasaženém úseku Bečvy a navazujících přítocích.

Průzkum ryb a bentosu zadala Ústavu biologie obratlovců Brno, další průzkumy realizují přímo experti AOPK ČR.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/pruzkum-potvrdil-preziti-vzacnych-mlzu-v-nahonu-becvy/

MAXXSKATER, 24.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.