Invazní rak mramorovaný ohrožuje domácí druhy našich raků

Kategorie: Všeobecné

Nový nález je z pražských Dolních Chaber.

Invazní rak rak mramorovaný, původem z východní části USA, byl u nás nalezen už na třech místech. Po pražském Proseku (2015) a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (2016) se potvrdil jeho výskyt v pražských Dolních Chabrech, konkrétně v Prostředním rybníku. Právě dnes správce rybníka, kterým je Magistrát hl. města Prahy, rybník ve spolupráci s experty z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského vypouští. Cílem je odchytit co nejvíce raků mramorovaných a zamezit jejich dalšímu šíření.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/invazni-rak-mramorovany-ohrozuje-domaci-druhy-nasich-raku/

MAXXSKATER, 18.11.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.