Podkrušnohorská hnědouhelná pánev se mění v jezerní krajinu

Kategorie: Všeobecné

Podkrušnohorská hnědouhelná pánev se postupně mění v jezerní krajinu. V budoucnu by se mohla stát zásobárnou vody a zdrojem elektrické energie z vodních elektráren.

„Na studii proveditelnosti rekultivace lomů na Mostecku se pracuje,“ řekla Hana Volfová, mluvčí státního podniku Palivový kombinát, který sanaci následků hornické činnosti zajišťuje.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podkrusnohorska-hnedouhelna-panev-se-meni-v-jezerni-krajinu-119392

MAXXSKATER, 13.9.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.