Třetí potvrzený nález raka mramorovaného v ČR

Kategorie: Všeobecné

A podruhé v Praze.

Po pražském Proseku a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny se potvrdil výskyt raka mramorovaného ve třetí lokalitě u nás, tentokráte v pražských Dolních Chabrech, konkrétně v Prostředním rybníku. Během minulého měsíce zde byli spatřeni a odchyceni 4 dospělí jedinci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a potokem v jeho těsné blízkosti. Raci se sem dostali zřejmě kvůli nezodpovědnému chovateli, který je sem vypustil. Jedná se o závažné riziko, jelikož rak je velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice. Silně ohrožuje původní populace chráněného raka říčního a raka kamenáče přenášením račího moru, vůči kterému je sám odolný. Proto nesmí být v žádném případě vypouštěn do volné přírody. Zde již k vypuštění naneštěstí došlo, výskyt byl ale zaznamenán včas. Aby se zabránilo dalšímu šíření z této lokality, budou podniknuty kroky k omezení výskytu jeho populace. V případě zájmu o bližší informace či nálezu jiných jedinců raka mramorovaného prosím bezodkladně kontaktujte AOPK ČR na invaznidruhy@nature.cz.

Zdroj: https://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/treti-potvrzeny-nalez-raka-mramorovaneho-v-cr/

MAXXSKATER, 13.9.2020

Diskuse k bleskovce

NSa(l)micka - Profil | St 16.9.2020 10:19:42

Potěš pánbůh...

NNerodia - Profil | St 16.9.2020 9:44:17 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Je to hrozné že někdo je vypustil(ale také je mohly přinést ptáci ,nezodpovědní rybáři, unik ze zahradního jezírka,atd). Ale jak víte že již nedošlo k množení protože tento rak se dokáže množit již ve velikosti cca 4 cm to je ve věku cca půlroku. Jak z článku vyplývá tak tam teče potok tak bude velice obtížné( skoro nemožné)tohoto raka zlikvidovat aby neutrpěly ostatní organizmy ve vodě ani tak nebude zajištěno že se tam opět nevyskytne.