Velký návrat vody na Šumavě začíná na pramenech

Kategorie: Všeobecné

Prameniště jsou významnými mokřady a začíná jimi většina našich potoků a řek. Mnohá z nich jsou ale vážně poničena odvodňováním, Šumavu nevyjímaje. Právě na prameništích proto Správa NP Šumava v těchto dnech zahajuje rozsáhlé terénní práce, jejichž cílem je návrat vody do vysušených mokřadů a obnova drobných potoků.

Zdroj: http://life.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/07/TZ0723-zahajeni-praci.pdf

MAXXSKATER, 29.7.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.