Nová Koncepce migračního zprůchodnění říční sítě ČR

Kategorie: Všeobecné

Vlivem úprav koryt vodních toků zejména v posledních dvou staletích došlo k výrazně negativnímu ovlivnění společenstev vodních ekosystémů. Na vodních tocích v ČR bylo vybudováno více než 6 000 příčných objektů vyšších než 1 m, které omezují areál výskytu, využívání potravních zdrojů či reprodukčních ploch vodních a na vodu vázaných organizmů.

https://www.mzp.cz/cz/koncepce_migracni_zpruchodneni

mastrof, 9.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.