Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka

Kategorie: Všeobecné

Koncem roku 2019 vodohospodáři státního podniku Povodí Odry, závodu Frýdek-Místek začali v rámci údržby vodních toků odstraňovat nánosy na Ludgeřovickém potoce v centru obce Ludgeřovice způsobené nejen lokálními srážkami. V letošním roce budou práce pokračovat tak, aby bylo koryto potoka vyčištěno. V následujících letech je připravována úprava koryta, která dále zlepší odtokové poměry v obci. Realizace úprav však záleží také na majetkoprávním vypořádání a spolupráci s občany.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/pripravujeme-upravu-ludgerovickeho-potoka.html

MAXXSKATER, 4.2.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.