ČOV Lysá hora je přetěžována, což vede k jejím kolapsům. Inspektoři ČIŽP uložili provozovateli pokutu sto tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Společnost AK 1324, s.r.o., která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře (ČOV), nesplnila v období od května 2018 do srpna 2019 povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod podzemních. Ve stejném období neměřila míru znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV Lysá hora v souladu s podmínkami vydaného rozhodnutí. V obou případech porušila vodní zákon. Inspektoři z České inspekce životního prostředí z Ostravy jí za to uložili pokutu sto tisíc korun. Ta je od 28. 11. 2019 pravomocná.

Zdroj: http://cizp.cz/COV-Lysa-hora-je-pretezovana-coz-vede-k-jejim-kolapsum-Inspektori-CIZP-ulozili-provozovateli-pokutu-sto-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 9.12.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.