Ukončení uzavírky silnice vedoucí po hrázi VD Nechranice

Kategorie: Všeobecné

Stavba „VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“ právě dosahuje fáze, kdy je možné opět zprovoznit silniční komunikaci vedoucí po koruně hráze. Byly zpětně zesíleny pilíře mostu klenoucího se nad staveništěm a odstraněny dočasné podpěry mostovky. Silnice bude zprovozněna v sobotu 30. listopadu 2019 ve 12,00 hodin.

„Průjezd přes nechranickou hráz bude možný pro veškerou dopravu, omezena bude pouze rychlost jízdy,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Zdroj včetně tiskové zprávy: http://www.poh.cz/ukonceni-uzavirky-silnice-vedouci-po-hrazi-vd-nechranice/d-3870/p1=1121

MAXXSKATER, 3.12.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.