Rybák obecný má v přírodní rezervaci unikátní umělý plovoucí ostrov pro hnízdění

Rybák obecný má v přírodní rezervaci unikátní umělý plovoucí ostrov pro hnízdění

Kategorie: Všeobecné

VODNÍ NÁDRŽ NOVÉ MLÝNY – Plánované navýšení hladiny ve vodním díle Nové Mlýny předpokládá realizaci opatření, která budou respektovat ochranu přírody. Na jejich návrhu spolupracuje Povodí Moravy, s. p. s ochránci přírody i ornitology. Dílčím úspěchem je úspěšné umístění plovoucího ostrovu pro hnízdící ptactvo. Předpokládané zvýšení hladiny o 35 cm zajistí suchem sužované jižní Moravě 9 mil. m3 navíc.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/rybak-obe​cny-ma-v-prirodni-rezervaci-unikatni-umely-plovouci​-ostrov-pro-hnizdeni/

MAXXSKATER, 7.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.