Vodní dílo Kryry

Kategorie: Všeobecné

Povodí Blšanky, pravostranného přítoku Ohře pod Žatcem, je dlouhodobě jedním z nejsušších v Česku. Spolu se sousedním povodím Rakovnického potoka v povodí Berounky se setrvale potýká s nedostatkem vody ve vodních tocích, a tím i špatnou dostupností vody pro uživatele (zemědělství, průmysl). Standardem jsou pravidelné zákazy odběrů vody v letním období.

Špatný hydrologický stav má zároveň vliv i na stav podzemních vod v oblasti. Horší přístup ke zdrojům vody má pochopitelně vliv na rozvoj v oblasti Rakovnicka.

Zdroj: http://www.poh.cz/vodni-dilo-kryry/d-3742/p1=1121

MAXXSKATER, 16.8.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.