Průtoky v řekách klesají pod čtvrtinu červencových normálů

Průtoky v řekách klesají pod čtvrtinu červencových normálů

Kategorie: Všeobecné

Na vodních tocích v povodí Moravy a Dyje převládaly v průběhu uplynulého týdne setrvalé stavy nebo mírný pokles hladin. Týdenní rozdíly dosahovaly rozmezí mezi +2 a -13 cm. Průtoky v řekách a potocích jsou výrazně podprůměrné a pohybují se v rozmezí od 10 po 60 % průměrných červencových hodnot. Celkově je pod úrovní sucha 18 % profilů v povodí Moravy a 21 % profilů v povodí Dyje. Přibližně polovina měrných profilů v povodí Moravy a třetina v povodí Dyje eviduje průtok pod 25 % červencového normálu. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21 % dlouhodobého měsíčního průtoku a Dyjí v Ladné 36 % dlouhodobého měsíčního průtoku.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/prutoky-v​-rekach-klesaji-pod-ctvrtinu-cervencovych-normalu/

MAXXSKATER, 29.7.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.