Hydrologická situace v povodí řeky Odry v letním období

Kategorie: Všeobecné

Po víkendových srážkách z lokálních bouřek se týdenní srážkový úhrn na celém území povodí Odry pohybuje v rozmezí od 5 do 40 mm. Vyšší úhrny srážek byly naměřeny v Beskydech, zejména v prostoru horní Olše, kde spadlo až 60 mm, oproti nejnižším srážkám, které se vyskytly v prostoru Novojičínska a Oderska ve výši pouze kolem 1 – 5 mm. Průtoky v tocích zůstávají nízké a jejich lokální zlepšení kupř. v povodí Olše je pouze přechodné. Současně však můžeme konstatovat, že zásoba vody v nádržích je dostatečná a do konce tohoto roku je zajištěna 100% zabezpečenost dodávky vody z údolních nádrží ve správě státního podniku Povodí Odry pro jednotlivé odběratele bez omezení. Výhled podle Českého hydrometeorologického ústavu do konce měsíce července počítá s letními až tropickými teplotami a pouze s lokálními srážkami bouřkového charakteru.

„Průtoky v tocích povodí Odry jsou nízké a minimálně reagovaly na víkendové srážky. Pouze v oblasti Hrubého Jeseníku jsou průtoky v horských úsecích průměrné. Pod hranici sucha je průtok na horním a středním úseku Odry po soutok s Opavou v Ostravě a situace se pouze zlepšila na horní Olši na Jablunkovsku“, informoval Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry a dodal: „ Z páteřních toků povodí dosáhla hranice sucha řeka Odra, která je nyní vodohospodáři monitorována z hlediska hospodaření s vodou. Příznivější situace je na tocích pod vodními nádržemi, které právě v době sucha dotují vodou řeky pod nimi. Aktuálně bouřka s lokální srážkou v neděli 21. července po poledni způsobila přívalovou povodeň na Ludgeřovickém potoku, kde podle měření státního podniku Povodí Odry se průtok přiblížil padesátileté povodni Q50“.

„Pokud bychom současnou situaci srovnali se stejným obdobím roku 2018, můžeme říci, že se opakují stejně nízké průtoky v řekách s obdobným hydrologickým režimem, i přesto že měsíc květen 2019 byl oproti květnu 2018 výrazně srážkově bohatší,“ uzavřel Tureček.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/hydrologicka-situace-v-povodi-reky-odry-v.html

MAXXSKATER, 24.7.2019

Diskuse k bleskovce

Nsven - Profil | Čt 25.7.2019 21:29:52

pepa-č >> To je tvůj názor...

Z globálního hlediska není vůbec rozhodující, zda je momentalně splavný ten či onen úsek a zda je projekt pro tu, či onu stranu ekonomicky výhodný..... NENÍ !

https://geopoliticalfutures.com/intermarium-three-s​eas/

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:25:58

sliver >> To je ta lež jo? :)) Já myslel, že takové vyjádření názoru/pocitu ani nejde ohodnotit jako pravdu/lež.

Nsliver - Profil | Čt 25.7.2019 21:25:49

pepa-č >> ale stavební uzávěry po trase kanálu existují hodně dlouho a Poláci počítají zcela vážně se zplavnenim odry až k nám a s propojením s Dunajem.

Nsliver - Profil | Čt 25.7.2019 21:23:41

sindeji3 >> sindeji3 - ® Poslat soukromou zprávu.Čt 25.7.2019 20:48:54
Líbí: 0 Nelíbí: 0Napsat si svou soukromou poznámku k tomuto záznamu.sven >> Ještě, že tady máme prozemanovský MRK, který to neúnavně uvádí na pravou míru

Npepa-č - Profil | Čt 25.7.2019 21:17:40

sven >> meleš. ta smlouva existuje, to je pravda. je tam stanoven cíl, co by se chtělo dosáhnout. Ale není to závazek, nejsou tam termíny, povinosti. je to vlastně memorandum, co se jako chtělo udělat.
neco ve smyslu, chceme mír a motýle.

navíc se po letech ukazuje, že to nesmysl a že podmínky jsou zcela jiné.
Napříkad ted aktuálně doprava po Rýnu prakticky stojí (není voda), což se v roce 97 zdálo jako že nemůže nastat.

tak z toho pro ČR nevyplývají žádné závazky. rozhodně není pravda (jak se už po stopadesádéšesté snažíš metodou ctr+c ctrl+v naznačit, že máme nějaké povinnosti vybudovat kanál na základě čvtrt století starého prohlášení.

Kdyby to hradní opilec nevytáhl jako nějakou svou kartu, tak ten projekt spí, jako spal před tím
______
sice to s tím přímo nesouvisí, ale jako příklad to poslouží taky. při vstupu do EU jsme se zavázali (narozdíl od tebou uváděného zavázali) přijmout Euro. ale už se neříká, zda to musíme udělat do vánoc nebo do roku 2132.
je to podobné.
i švédi mají povinnost přijmout euro (ale neplánují to, nikdy neplánovali a nikdy pro to nic nedělali, ale závazek mají (třeba v roce 2254 :-)). (jediní, kdo si vyjednali, že nemusí byli britové)
(toto je jenom příklad)

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:17:19

sliver >> Můžeš prosím tu mou lež citovat?

Nsliver - Profil | Čt 25.7.2019 21:15:46

sindeji3 >> haha, to nebyl jeho názor. Jen napravil tvou lež odkazem na ty, kdo to ve skutečnosti spiskal.

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:09:29

Tohle je rozdíl mezi náma. Já unesu, když někdo pronáší svoje názory, se kterými nesouhlasím. Sven to neunesl.

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:08:12

sven >> Jé ty si našel můj twitter. To bohužel u tvého anonymního profilu nelze. Co si z toho profilu zjistil. Moje názory?

Nsven - Profil | Čt 25.7.2019 21:06:58

sindeji3 >> hele, běž si vysírat mezi své kamarády a neotravuj..
https://twitter.com/sindeji3/media

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:05:28

sven >> To dedukuješ odkud? Mě přijde, že máš proti mě předsudky. Dříve než jsem řekl jakýkoliv názor, řekl jakýkoliv argument.

Nsven - Profil | Čt 25.7.2019 21:05:07

sindeji3 >> Jak vidno, mnoho sis z toho neodnesl ...

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:03:06

sven >> Díky, už jsem to četl a slyšel mnohokrát.

Nsven - Profil | Čt 25.7.2019 21:02:26

sindeji3 >> "100x opakovaná lež, se stává pravdou", kdysi pravil jeden nacistický pohlavár..
Proto je třeba lži lhářů a hloupost hlupáků korigovat ...
Nemáš za co ...

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 21:00:22

Knedla12 >> Od pravdy zrak skutečně neodvracej.

NKnedla12 - Profil | Čt 25.7.2019 20:58:19

sindeji3 >> I když MIloše nemusím, znamená to rovnou že mám odvracet zrak od pravdy? :)

Nsindeji3 - Profil | Čt 25.7.2019 20:48:54

sven >> Ještě, že tady máme prozemanovský MRK, který to neúnavně uvádí na pravou míru.

Nsven - Profil | Čt 25.7.2019 20:43:40 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Vybliz >> Možná bys měl vědět, že:

...Evropská hospodářská komise při organizaci spojených národů v Ženevě (ECE/UNO)
si již v roce 1959 vytyčila cíl, spočívající ve vytvoření evropské sítě vodních cest.
Podle předpokladů ECE/UNO mělo toho být dosaženo realizací tří základních plavebních propojení:

a) vodní cesty Rýn-Mohan-Dunaj (v provozu od roku 1993)
b) vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (studie proveditelnost 2016-2018)
c) vodní cesty Odra-Visla-Dněpr (o obnově spojení jedná Polsko s Běloruskem a Ukrajinou)

Pro Českou republiku je rozhodující, že tak bylo dohodnuto dne 23. června 1997 v Helsinkách a jménem i České republiky, byla podepsána Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN).
Souhlas s projektem D-O-L který je zahrnut do výhledové dopravní sítě členských států EU byl jedním z bodů, podmiňujících přístup České republiky do Unie v roce 2003.

Souhlas s projektem odsouhlasila tehdejší vláda spolu s prezidentem Václavem Havlem 163/1999 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-163

Tato smlouva závazná i pro všechny české následující vlády a presidenty. Včetně Miloše Zemana .

Více relevantních informací a méně laciného, protizemanovského fake news.... :-)

NVybliz - Profil | St 24.7.2019 21:46:02

Nějak to s tím kanálem nevidím, Miloši. :)