Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

Kategorie: Všeobecné

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti dezertifikaci si jej letos pod heslem „Pěstujme budoucnost společně (Let´s grow the future together)“ připomíná s cílem upozornit na to, že obnova produktivity degradované půdy a zlepšení prostředků obživy je základním předpokladem pro budoucnost lidstva. Letos navíc uplyne 25 let od sjednání této úmluvy, což vybízí k ohlédnutí za úsilím států řešit problémy spojené s degradací půdy, včetně sucha.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_190617-den-boje-proti-su​chu

MAXXSKATER, 18.6.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.