Prognóza průtoků pro povodí Odry

Kategorie: Všeobecné

V uplynulém týdnu spadlo na území ve správě našeho podniku od 10 do 70 mm srážek a došlo k částečnému nasycení povodí, především pak povodí vodního toku Bělá a toků pramenících v Moravskoslezských Beskydech. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 5. 2019 ze 7. hodiny ranní a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/prognoza-prutoku-pro-pov​odi-odry.html

MAXXSKATER, 22.5.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.