Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový

1 foto revíru Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový
2 foto revíru Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový
3 foto revíru Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový
4 foto revíru Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový
5 foto revíru Rybářství Telč - rybník Hrachovec dolní a rybník Plodový

Ceník povolenek

Rybník Plodový - Řásná
Jednodenní pověření 150,-Kč
Sedmidenní pověření 500,-Kč
Měsíční pověření 1.000,-Kč
Celosezónní pověření 2.000,-Kč
Ceník ryb
Kapr, amur 49,-Kč/ kg
Pstruh, lín, siven 99,-Kč/kg
Jeseter 150,-Kč/kg
Candát 200,-Kč/kg
Rybník Hrachovec Dolní
Měsíční 1.000,-Kč
Celá sezóna 2.800,-Kč

Typ revíru: stojatá voda, mimopstruhový, soukromý
Rozloha: 12ha
Oblast: jižní Morava

Popis

O rybníce Plodový
Rybník Plodový se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny severně od obce Řásná v nadmořské výšce 630 m n.m. a výměra vodní plochy činí 7,6 ha. Sportovní rybolov je na rybníce provozován od roku 2004. K odchytu ryb na udici jsou připraveny udržované zatravněné plochy. Na rybníce je v sezóně trvale přítomna obsluha (telefon: 722 050 197) a veškeré náležitosti potřebné k vyřízení pověření k odchytu ryb na udici je tedy možné vyřídit přímo na místě. Rybářská sezóna začíná většinou v měsíci dubnu a probíhá až do prvního zámrzu rybníka. Přesný termín zahájení sezóny se v jednotlivých letech liší, neboť je závislý na příchodu jara a průběhu počasí. Termín je vždy v předstihu oznámem na webových stránkách v sekci "Novinky". Obsádka rybníka je tvořena kaprem (velikost 2,5 - 18 kg), jester (3-12 kg) pstruh (0,3-6 kg), lín (0,3-1,5 kg), amur (1,5 - 7 kg) candát (0,5 - 4 kg). Rybník je každoročně a v průběhu sezony zarybňován. Veškeré podrobnosti rybolovu upravuje "Řád pro ochyt ryb na udici pro rybník Plodový", jehož aktuální znění najdete v sekci Sporotovní rybolov- rybník Plodový. V blízkosti rybníka (cca 300 m) se nachází kemp, kde je možné ubytování v chatkách a stravování v místě.

O rybníce Hrachovec dolní
Rybník Hrachovec dolní se nachází cca 4 km východně od města Moravské Budějovice v rekreační oblasti "Kosová". Rybník má výměru 3,9 ha a je zcela obklopen lesem. Sportovní rybolov byl zahájen v roce 2012. Pověření k lolvu ryb na udici je možné zakoupit každý pátek v době od 12-15 hod na sádkách Moravské Budějovice. Veškeré informace o lovu ryb na udici upravují "Podmínky rybolovu - rybní Hrachovec dolní", které naleznete v sekci Sportovní rybolov- rybní Hrachovec dolní.

Speciální pravidla

Řád pro odchyt ryb na udici rybník Plodový - Řásná
platný pro sezónu 20.4.2013 do 3.11.2013 (kontakt na správce 722 050 197)

Před rybolovem se vždy zaregistrujete u správce objektu nebo předložíte platné pověření. Při registraci složíte zálohu ve výši 500,-Kč (povinnost složení zálohy se vztahuje pouze u jednodenních pověření). Tato záloha bude vyúčtována při ukončení rybolovu. Po ukončení rybolovu jste povinni uhradit kupní cenu Vámi ponechaných ryb dle ceníku. Rovněž jste povinni při ukončení rybolovu předložit bez vyzvání Vaše zavazadla správci objektu ke kontrole.

Pověření není přenosné na jinou osobu. Rybolov je povolen maximálně na dva pruty.

Při ulovení kapra, amura, lína a jesetera můžete tyto ryby neprodleně pouštět zpět do vody. Pokud si je chcete ponechat, zaplatíte tyto ryby dle ceníku po ukončení rybolovu. Je zakázáno ovšem ryby následně zaměňovat ve vezírku. Při ulovení pstruha a candáta je zakázáno tyto ryby pouštět zpět do vody a jste povinni si ryby po ukončení rybolovu nechat zvážit a zaplatit dle ceníku.

Obecné zásady
lov ryb je povolen pouze ve vymezeném prostoru, povoleny jsou maximálně dva návazce na jednom prutu. V případě, že se specializujete na lov kaprovitých ryb, musíte používat jednoduché háčky bez protihrotů (háčky mohou mít protihrot zamáčknutý nebo vylomený)
volba nástrahy není omezena, lov na přívlač je zakázán, vnadění ryb je povoleno. Je povolen rovněž lov na krmítko i zavážení nástrahy lodičkou na dálkové ovládání.
kapitální kusy kapra (nad 7 kg nebo nad 65 cm) a jesetera (nad 10 kg nebo nad 120 cm) musíte neprodleně pouštět zpět do vody
při manipulaci s živou rybou musíte své úkony činit tak, aby nebyla rybám způsobena nepřiměřená bolest, utrpení nebo poškození. Nesmíte zejména vsouvat prsty pod skřele na žábry, vtlačovat jim prsty do očnic a vždy při manipulaci s rybou si namočit ruce ve vodě. v případě zjištění, že nejste schopni ryby vrátit zpět do vody nebo zjistíte-li při vylovení na břeh, že ryby vykazují zjevné známky poškození nebo onemocnění, jste povinni neprodleně požádat správce objektu o pomoc
lovec si na břehu může postavit bivak nebo menší stan sloužící jako přístřešek lovec je povinen na svém lovném místě udržovat pořádek a čistotu.
Při nerespektování kterékoli z výše uvedených zásad, Vám propadne pověření i právo pokračovat dále v rybolovu.

Provozní doba
od 20.4.2013 do 31.5.2013 denně od 6:00 do 20:00 hod
od 1.6.2013 do 31.8.2013 denně od 5:00 do 21:00 hod
od 1.9.2013 do 30.10.2013 denně od 7:00 do 18:00 hod
od 1.11. 2013 do 3.11.2013 od 7:00 do 16:00

Noční rybolov je povolen období červenec - srpen denně, v ostatních měsících pouze o víkendech tzn. pátek - sobota, sobota – neděle. Poplatek za noční rybolov činí 200,- Kč na 1 lovce.

Upozornění: Pravidelně každé pondělí v odpoledních hodinách (16:00 - 20:00) je prováděna údržba zeleně (sekání trávy) při zachování provozu rybolovu. Děkujeme za pochopení

Podmínky rybolovu - rybník Hrachovec Dolní
Lov ryb udicí je možno provozovat denně

od 1.5.2013 do 31.10.2013 v době od 5.00 do 21.00 hodin

Prodej pověření k lovu ryb udici – každý pátek od 12.00 do 15.00 hodin na sádkách v Moravských Budějovicích

Pověření není přenosné na jinou osobu

Chytající je povinen vést záznam o úlovcích.

Chytající si smí ponechat denně 1 kus zde uloveného druhu ryby. Na rybníku platí omezení K70, tzn. kapr nad 70 cm délky musí být neprodleně vrácen zpět do rybníka.

Je povoleno lovit na dva pruty, každý o jednom návazci, volba nástrahy není omezena. Lov na přívlač je zakázán. Přikrmování ryb je zakázáno.

Má-li rybář v úmyslu si ponechat ulovenou rybu, uloží ji do vezírku a ten bude mít ve své blízkosti, označen a na viditelném místě. Poté zapíše tuto rybu do úlovkového lístku – již uloženou rybu ve vezírku je přísně zakázáno směňovat za jinou. Při manipulaci s živou rybou musí rybář své úkony činit tak, aby rybě nebyla způsobena nepřiměřená bolest, utrpení nebo poškození.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu i okolí rybníka.

Chytající je povinen prokázat se pověřeným pracovníkům Rybářství Telč, a.s. platným pověřením k lovu a občanským průkazem. V případě porušení podmínek rybolovu je pověřený pracovník oprávněn odebrat lovícímu rybáři platné pověření k lovu ryb i případný úlovek a vykázat jej z prostoru pro chytání ryb bez náhrady.

Běžné druhy ryb

Kapr, amur, lín, candát, jeseter, pstruh, siven

Komentář

Kontakt:
Správce
tel: +420 722 050 197
web: www.fisch.cz

Interaktivní mapa

 
fotojakes, 17.7.2013