MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK.cz - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Zavážení bojek na rybníku

Chci lovit sumce na trhací bojku a chtěl bych se zeptat, jestli můžu na rybníku zavážet bojky pomocí lodi? V soupisce revírů u tohoto revírů není napsáno, že by bylo zakázáno zavážení.

Autor diskuse: wwwpower ®
Zařazeno do: dravci - RŘ, MO, svazy, 5.8.2010

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 3 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N jambo - ® Ne 8.8.2010 19:52:16
wwwpower - >> bojka na rybníku - zbytečnost !!
N tony.bobo - ® So 7.8.2010 20:23:32
wwwpower - >> Koukni do BP pod stať zavážení a čti pozorně.Je tam jasně napsáno že pokud v soupisu revírů není výslovně zavážení povoleno na tom revíru na kterém chceš chytat tak je zakázáno.
N uni - ® So 7.8.2010 18:04:51
tak jsem z toho jelen , tady asi půjde spíš o to na jakou RS narazíš,,, tam kam jezdím je obojí u revíru písemně povoleno
N obrisek - ® So 7.8.2010 17:43:43
wwwpower - >> znáš tam RS ? Jestli tam bude nějakej RS dědóšek, co tůze rád násaďáky, mávne nad tím rukou, bo sumec je škodná...
N axcat - ® So 7.8.2010 17:07:20
wwwpower >> pokud vim tak zaváženi a zaplaváni je zakázano povoleno je tam kde je povolen lov z lodek
N wwwpower - ® So 7.8.2010 15:12:27
včera jsem tedy bojky na rybníku zavezl a ačkoliv na rybníku bylo hodně lidí tak mi nikdo nic neřekl, akorát opilec na druhé straně, který ani nemohl mluvit na mě něco volal.
N P!F - ® So 7.8.2010 0:53:15
Mrknato >> sranda ze ja ako absoluny kritik nasho rybarskeho zakona sa musim tesit z toho ze je u nas v tomto smere este horsie. Skratka 10ha plus sa moze, mensie sa nemoze. Celkom jasne formulovane, Olati na vseo vratane zavazacej lodky,
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 21:55:10
kapříkluboš >> Je to zajímavé. Svaz tvrdí, že se výkon ryb. práva provádí dle zákona (což jsou i BP) a vyhlášky. Rada napíše do BP, že lov z loděk je zakázaný, pokud to uživatel na konkrétním revíru nepovolí. P. Kava to nepovolil v BP, ale někdo tvrdí, že má vyjádření, že lov z lodě je povolený všude...... Pokud zavážení není lov, pak si "nadělal do vlastního hnízda".... Zavážení není nikde zakázáno, protože není ani nikde povoleno. Je to asi jako s termínem chytání a lovení. Výraz chytání nikde nenajdeš, nikdo ho nikomu nezakazuje a výraz lov popisuje zákon velmi přesně.
N kapříkluboš - ® Pá 6.8.2010 17:17:33
Mrknato >> tak jsem teda z toho volako pomatený :-) co teda platí?
N kapříkluboš - ® Pá 6.8.2010 17:16:21

§ 13
(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 a v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
(4) Ministerstvo je oprávněno na základě žádosti uživatele rybářského revíru nebo rybníkáře povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a), neexistuje-li žádné jiné uspokojivé řešení pro odstranění negativního vlivu vodního prostředí.
(5) Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2 písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro udělování výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení, stanovené zvláštním právním předpisem.12)
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.
(8) Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.7)
(9) Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
(10) Ministerstvo může ve výjimečných případech vydat na žádost zvláštní povolenku k lovu, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech vyhlášených příslušným rybářským orgánem. Povolenka nahrazuje i rybářský lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k lovu se nevztahuje správní řád.
(11) Prováděcí právní předpis stanoví
a) kvalifikační předpoklady pro vydání rybářského lístku, vzor formuláře a dobu platnosti rybářského lístku,
b) důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání,
c) způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb,
d) denní doby lovu ryb v kalendářním roce,
e) povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití,
f) vzor formuláře povolenky k lovu,
g) doby hájení ryb.
7) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 89/1982 Sb.


N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 17:15:27
kapříkluboš >> ani najít nemůžeš.
N kapříkluboš - ® Pá 6.8.2010 17:12:23
Zdravím pokud mám pánové platný zákon č. 99/2004 Sb. tak jsem zde opravdu o zavážení nic nenašel
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 12:03:52
Mathas1 >> Já ti tvou definici neberu. Pokud se jedná o instalaci samotné bójky, v době, kdy nemáš pruty v lodi spojené s nástrahou ve vodě, nebo pruty na břehu, opět s nástrahou ve vodě, pak nerybaříš, to je jasné, ale tohoto se chytnou okamžitě mistři koulís a systém samoseku doplní o bójku..... instalaci bójky bych se zavážením nespojoval. Pan Kava to spojil. U nás je zavážení povoleno jen tam, kde je povolen i lov z loďky.
Edit : U nás je na Labi např. zákaz používání echolotů, ale nikdo nemůže zakázat rybáři, aby si bez prutů, když nechytá, zmapoval echolotem dno.
N Mathas1 - ® Pá 6.8.2010 11:48:29
Mrknato >> Bože tohle sem nepsal já ale ten pán Kava z ze svazu. Lovení je to když mám nahozenej prut to je lov. Podle tvé logiky bysem nemohl doma šoulet koule po 24h protože jak ty říkáš je to vlastně lov, činost k dosažení úlovku. Chápeš? Tudíž já si můžu zavážet jak chci. Ale opět nemluvím o tom, že je poblém zavážet pruty (lov z lodě nebo nejsem blízko u prutů...). Chápeš mě už? To že sypu do vody z loďky žrádlo není lov, promin ale není, co lovím tím že hážu do vody žrádlo? Lov začíná až když do vody hodim nástrahu na háčku, až poté mohu očekávat úlovek
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 11:33:20
Venca888 >> A ani se tedy nemusí nechat zkontrolovat RS....
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 11:26:54
Mrknato >> klidně nemusí mít ani povolenku... protože ta je třeba pro lov...
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 11:20:11
Mathas1 >> Ano, je právem uživatele stanovit si bližší podmínky, ale to, co jste zde oznámil, ve vašich BP není. Tím, že jako hospodář ÚS jste podpořil názor, že lov při výkonu RP není činnost směřující k ulovení ryby, ale až její ulovení a ponechání, pak v této logice lze jen těžko trestat ty, kteří loví po stanovené době, v době hájení ( ryby si neponechávají), protože neloví, stejně jako ten, kdo zaváží.
N Mathas1 - ® Pá 6.8.2010 10:21:06
Dobrý den,
zákaz zavážení nástrah a návnad byl obecně zrušen, především z důvodu špatné vymahatelnosti. Bylo možné využít řadu způsobů jak zákaz obejít. Rybářská stráž Vás proto sanciovat za uvedenou činost nebude, nebo by neměla (případně lze argumentovat i touto odpovědí).

S pozdravem a Petrův zdar

Bc. Kava Tomáš, rybářský hospodář ČRS SÚS Ústí n.L
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 10:11:15
Mrknato >> jo, to samozřejmě... to je ale na jinou debatu. mně šlo o to, že tam zkrátka odkazujou na nesmyslnej paragraf, jak odhalil kapříkluboš...
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 10:10:15
Mathas1 >> promiň... rychlejš jsem psal než četl... :-)
N Mathas1 - ® Pá 6.8.2010 10:04:41
Venca888 >> přečti si co sem tam napsal prosím, přesně to na co ty mě upomínáš
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 9:57:21
Venca888 >> BP nemají stanoveno, co mají a jak řešit. To je malér. Mohou zakazovat stanování, lodě, rybářské pomůcky, brodění a.j.. Mohou dokonce i přebíjet vyhlášku a vyjímky orgánů, např. v lovných mírách ryb, stanovování změn rybolovných způsobů...... to už je ale za hranou, ale jde to, než si toho někdo všimne...
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 9:52:03
Mathas1 >> myslíš, že zavážení/nahazování neni součástí lovu?

A propos - jedna technická - nemáš být u prutů přítomen právě tak, abys s nimi mohl bez prodlení manipulovat? :-)
N Raduz - ® Pá 6.8.2010 9:47:23
wwwpower - >> neni to zakázaný, v klidu zavážej...
N Mathas1 - ® Pá 6.8.2010 9:43:36
zavážení je povolené!!! Mám to černé na bílém od nějakýho člověka z črs. Pokud nemám prut nahozený můžu si vnadit na loďce jak chci. Ale když budu i zavážet pruty tak je problém. buď nechám pruty na břehu a vemu jen koncové montáže tak již nejsem u prutů a nemohu s nimy bezprodleně manipulovat, nebo si je vemu sebou a už je to bráno jako lov z plavidla který je obecně zakázán pokud není povolen.
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 9:42:56
Mrknato >> a jak se k nim může vztahovat odkaz na něco, co v tom zákoně vůbec neni?
N Mrknato - ® Pá 6.8.2010 9:28:40
Venca888 >> RŘ sice obsahuje výtah ze zákona a vyhlášky, to je vpořádku, může tam být překlep, to nejsou BP, ale na úplném konci máš ony "BP", ke kterým se vztahuje odkaz na § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb..
N Venca888 - ® Pá 6.8.2010 9:22:37
Mrknato >> BP v obecný podobě je víceméně pouze výňatek zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.. Proto ve svym znění na konkrétní paragrafy těhlech zákonnejch úprav odkazuje. V tomhle případě ale na paragraf, kterej nic takovýho neobsahuje. Obsahoval, ale před rokem 2004, což pánum uniklo...

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 3 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | dravci | RŘ, MO, svazy ]

Co je nového - dravci + obecné
Oznámení - dravci
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - dravci
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniGuru novinky skladem

Novinky Guru , nové háčky Kaizen hook, návazový fluorocarbon Pure, odkapávací vložky Bait strainer a mnoho dalších.


akce, rybareniZfish Krmítko Method Feeder Flat od 20 do 60g

Perfektně zpracované method flat krmítko vhodné pro lov na method feeder nebo lehkou kaprařinu. Spolu s naší měkkou formičkou tvoří velmi praktický a oblíbený set pro každodenní rybolov.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Mojerybarina.cz Rybářské potřeby Janoušek a Nevrkla Mojerybarina.cz Rybářské potřeby Janoušek a...

Jsme rybářský eshop, který je propojen s rybářskou prodejnou v Brně a Náměšti nad Oslavou. V našem shopu naleznete vše pro rybolov a...