Zveme vás na seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Kategorie: Všeobecné

Uskuteční se ve čtvrtek 21. 10. v přednáškovém sále Povodí Vltavy, s.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Povodí Vltavy, s. p. si vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

Akce se bude konat ve čtvrtek 21. 10. v přednáškovém sále Povodí Vltavy, s.p. na Holečkově 3178/8, Praha 5. V případě zpřísnění epidemiologických opatření bude seminář organizován on-line formou.

Aktuálně byl vydán první cirkulář, který naleznete zde: https://konference.vrv.cz/seminar/files/Seminar_%20migrace_ryb_21_10_2021_1_cirkular.pdf

Další informace i možnost registrace najdete zde: https://konference.vrv.cz/seminar/

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/zveme-vas-na-seminar-ke-zpruchodneni-migracnich-prekazek-ve-vodnich-tocich/

MAXXSKATER, 30.7.2021

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.