Česká republika: EIB podporuje plány Ministerstva zemědělství na lepší hospodaření s vodou

Kategorie: Všeobecné

Z úvěru Evropské investiční banky (EIB) ve výši 8 mld. Kč (asi 300 mil. eur) bude financována široká škála opatření zaváděných Ministerstvem zemědělství České republiky s cílem zkvalitnit zdejší vodohospodářské služby, včetně protipovodňových opatření a zadržování srážkových vod.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ceska-republika-eib-podporuje-plany.html

MAXXSKATER, 24.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.