Informace k lokalitám pro akumulaci povrchové vody

Kategorie: Všeobecné

Aktuální informace z médií přinášejí zprávy o rozšíření počtu lokalit pro akumulaci povrchové vody do stávajícího Generelu na území celého Česka o 31 položek na celkových 96 lokalit. Co to znamená? Ve vodohospodářské praxi běžné názvy zní pro laika poněkud zvláštně. Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území je ucelený schválený materiál obsahující odborně zhodnocený přehled lokalit, ve kterých by v případě jejich potřeby mohla vzniknout nová vodní nádrž. Rozhodně to není plán výstavby budoucích vodních děl, ale přehled vhodných míst. V těchto lokalitách dochází k takzvanému hájení území, aby nebylo nevratně znehodnoceno pro vodohospodářské využití. Nesmí se zde například těžit nerosty, stavět energetické či průmyslové provozy nebo dálniční infrastrukturu. Tím je dotčené území chráněné proti antropogenním vlivům.

Zdroj včetně přílohy a tiskové zprávy: http://www.poh.cz/informace-k-lokalitam-pro-akumulaci-povrchove-vody/d-4141/p1=1121

MAXXSKATER, 2.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.