Ministerstvo zdravotnictví ruší všechny akce nad 100 osob

Kategorie: Všeobecné

Vážení rybáři a členové výborů místních organizací;

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10.3.2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

Plné znění Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde: https://www.rybsvaz.cz/beta/images/obrazky_clanky/_ostatni/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD_-_z%C3%A1kaz_kon%C3%A1n%C3%AD_akc%C3%AD_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf

O ukončení platnosti tohoto opatření budeme informovat.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/620-ministerstvo-zdravotnictvi

MAXXSKATER, 11.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.