Povodňování zlepšilo vodní režim od Nových Mlýnů až po soutok s Moravou

Kategorie: Všeobecné

Povodí Moravy, s. p. ve čtvrtek dokončilo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny, v rámci které vypustilo z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Vodohospodáři tak použili přibližně 15 mil m³ vody, díky kterým došlo ke zlepšení vodního režimu nejen v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny. Délka celé manipulace trvala 48 hodin.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/povodnovani-zlepsilo-vodni-rezim-od-novych-mlynu-az-po-soutok-s-moravou/

MAXXSKATER, 11.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.